De Reis van de Xi-Held(in)

Middagpresentatie

De Reis van de Held is een verhaalstructuur van de eeuwige worsteling van de mens (of de man) om de eigen identiteit te vinden. Vaak is er ook de confrontatie met ‘dat wat groter is dan de mens’ mee vervlochten: de omgang met het metafysische, het goddelijke, met de zingevingsvraag.
Het zijn sprookjes, legenden, grootse vertellingen, filmscripts, die gebruik maken van metaforen en archetypische beelden die diep in ons resoneren.

HeldXi-ers komen er door hun ongewoonheid vaak pas geleidelijk achter wie ze zijn en waarvoor ze zijn. Hun Xi zijn is geen garantie voor bijzondere resultaten, al denkt hun omgeving soms van wel. Net als de jonge prinsen en prinsessen in de Heldenverhalen moeten ze eerst allerlei beproevingen meemaken voordat ze bereid en in staat zijn om de spreekwoordelijke wijze vorst of vorstin te worden.
Daarbij moeten vaak persoonlijke grenzen worden verlegd.

dragonVoor mij was de intrigerende vraag: Komen Xi-ers door hun aard andere draken, wachters en tovenaars tegen op die metaforische reis van persoonlijke transformatie?
Ik ben dat thema gaan uitwerken en ontdekte hoe de Reis van de Held een bijzondere kijk op je eigen levensverhaal als Xi-er biedt.
Het is ook een verhaal dat ‘de moed er in kan houden’ als je al lang op zoek bent: Als je weet dat je op reis bent om thuis te komen bij jezelf, dan weet je ook waarom het de moeite waard is om die lastige reis te voltooien.

Praktische zaken

Middagpresentaties bieden verdieping op een thema en interactie tussen inleider en deelnemers.
Tussen 14.30 en 17.30 is er tijd voor ontvangst, een interactieve presentatie, discussie en een borrel.

Datum

Sinds 2018 is deze middagpresentatie niet meer gegeven.

Plaats

De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Bij contact staat een plattegrond.

Prijs

Introductieprijs is € 35,- p.p. per middag

Aanmelden

via het inschrijvingsformulier.