De ruimte van Ximension

Ximension staat voor de extra dimensie waar het vanzelfsprekend is om Xi te zijn.

Een markant aspect van het deelnemen aan activiteiten zoals die in dit menu gedeelte worden aangekondigd, is de ontmoeting met andere Xi-ers.
We horen vaak van bezoekers hoe verrast ze zijn over het gemak waarmee iedereen met voor hen onbekende personen in gesprek komt en over de ongewone snelheid of diepgang waarmee de interactie plaats vindt.

Dat is het bijzondere van de ontmoeting met mensen die ook intens, complex en gedreven zijn, ook al zijn ze altijd weer net iets anders dan jijzelf, met andere eigenaardigheden, passies of dagelijkse bezigheden. Je hoeft in het gesprek niet af te remmen of zaken nog een extra keer uit te leggen om begrepen te worden.

Je hoeft overigens ook niet iedereen aardig te vinden, maar vaak wordt wel je nieuwsgierigheid geprikkeld. Geniet van de diversiteit! Zoals bij de bladzijde over Ximension en (h)erkenning uitvoeriger wordt toegelicht, werkt het ook stimulerend voor de (h)erkenning van je eigen Xi of die van dierbaren.

Ook bij activiteiten met een specifiek onderwerp zoals presentaties, workshops, trainingen e.d. zal je opvallen dat het tempo hoger ligt en/of het onderwerp op een meer intense wijze wordt aangepakt dan je wellicht elders gewend bent.
De tijd vliegt en je gaat met veel indrukken weer naar huis.

Voor mij hoort het bij de drie goede gebruiken voor Xi-ers om op allerlei verschillende manieren de eigen Xi te (h)erkennen, te verkennen en tot uitdrukking te brengen. Vanuit die ervaring staan bij dit menu gedeelte niet alleen mijn eigen of met anderen gezamenlijke activiteiten genoemd, maar ook activiteiten die door mijn directe collega’s worden georganiseerd en waarbij de ervaring leert dat deze altijd veel Xi-ers aantrekken.