De innerlijke beleving van Xi

In mijn vorige blog vertelde ik gastredacteur te zijn van het aanstaande nummer 18 van het Amerikaanse tijdschrift Advanced Development.
“Volume 18” is nu gepubliceerd en als e-journal verkrijgbaar via de website van het Gifted Development Center in Westminster, Colorado. In dit blog wil ik de achtergrond van het tijdschrift  en van mijn keuze voor het thema “The Inner Experience of Giftedness” toelichten, iets schrijven over het productieproces, en een beknopt overzicht bieden van de vijf thema-artikelen en hun auteurs.

Inmiddels is een vijftal WEBINARS aangekondigd over de thema-artikelen: Salon Series I. De webinars worden iedere vierde donderdagavond van de maand, van 21-22.30 uur NL tijd vanaf 22 april tot 26 augustus 2021, gehouden. Meer informatie en inschrijving op deze webpagina van het Gifted Development Center.

Advanced Development

Advanced Development: A Journal on Adult Giftedness is een internationaal, intercollegiaal toetsend tijdschrift, uitgegeven door het ISAD te Westminster, dat zich sinds 1989 richt op alle mogelijke thema’s rond de volwassen hoogbegaafde.
Het heeft een in het HB-veld unieke en duidelijke focus op volwassenen en op persoonlijke ontwikkeling van hoogbegaafden, met regelmatig speciale aandacht voor de potentie en rol van vrouwen als het over HB gaat. Het publiceert zowel theoretische artikelen als verhalen uit de praktijk, essays, case studies en gedichten.
Toen Linda Silverman, directeur van het Gifted Development Center, mij in het voorjaar van 2018 vroeg om gastredacteur van Volume 18 te zijn, voelde dat voor mij als een aanbod om niet te weigeren, maar was ik geheel verrast door het idee dat ik zoiets zou kunnen/willen/moeten doen: Ik zei dat ik er een weekje over na moest denken.
Durfde ik op een groter platform te gaan staan en uit te dragen wat mij eigenlijk het meest raakt bij het onderwerp hoogbegaafdheid en -uiteraard- extra intelligentie, Xi? Aandacht vragen voor wat Xi zijn 24/7 van binnen bij je teweeg brengt en hoe je dat meer bewust kan leren hanteren en in je voordeel gebruiken? Dat doet mij inmiddels veel meer dan de gebruikelijke focus op het bereiken van excellente resultaten ten behoeve van de maatschappij of van jezelf.
Want het is eigenlijk ook al jaren wat ik me bij iedere Xi-er die ik zie afvraag: “Hoe is het om de hele dag jou te zijn, en wat doet dat Xi of HB zijn met je. Nu en vroeger. Wat bevalt je er wel of niet aan?” Als ik daarover in gesprek ga, krijg ik iedere keer weer een ander verhaal, herken ik sommige stukjes, verwonder me over andere. Het is altijd bijzonder om zoiets met elkaar te delen. Er zitten vaak gevoelens of ervaringen bij die je helaas aan niet-Xi-ers simpelweg niet uitgelegd kan krijgen. Maar die je wel behoorlijk dwars kunnen zitten of zorgen baren en al helemaal als je ze met niemand kan, of durft te delen.
“Als je dat zo belangrijk vindt, moet je daar dus ook naar handelen.” zei ik tegen mezelf. En “Ja, ik doe het!” tegen Linda.

The Inner Experience of Giftedness

Ik kwam op de thema titel “The Inner Experience of Giftedness” en vond dat daar vragen bij hoorden als:

  • Vertrouw je evenveel op je emotionele als op je intellectuele vaardigheden om complexe dagelijkse situaties te hanteren?
  • Heb je ervaring met mindfulness en helpt dat om je emotionele ontvankelijkheid beter te hanteren?
  • Wat is de invloed (geweest) van opvattingen over HB/Xi binnen je familie voor je eigen expressie ervan?
  • Ben je je bewust van je intuïtieve vaardigheden en hoe verhouden die zich tot je ongewone intelligentie?
  • En natuurlijk ook: Hoe voelt het om 24/7 HB/Xi te zijn, en wat zijn daarbij positieve en negatieve ervaringen?

 

De vragen had ik vervolgens uitgewerkt in mogelijke onderwerpen voor een artikel. Ik schreef dit op in een Call for Papers, die werd gepubliceerd in Volume 17, voorjaar 2019. Rond die tijd ging ik ook zelf op zoek naar auteurs die ik er graag bij wilde betrekken.
In de herfst 2019 waren er vijf auteurs, inclusief ikzelf. Met twee andere artikelen die al in de planning zaten, plus gedichten en recensies, zat het nummer vol en kon de focus naar commentaar, reacties, wijzigingen.
En toen was het eind augustus 2020 en was Volume 18 af. Dat was eigenlijk wel een gek gevoel: na er ruim twee jaar mee bezig geweest te zijn, was er opeens een echt tijdschrift met mijn naam als guest editor erin, plus de editorial en een artikel van mijn hand (geeft een kick, en voelt heel eigen).

De artikelen

Zoals al genoemd, zijn er vijf artikelen in het nummer die specifiek rond het thema geschreven zijn, plus nog twee andere. Ik heb alle abstracts bij elkaar in een pdf gezet, die je via deze link kan openen en downloaden. Hieronder geef ik een beknopte indruk van de vijf thema-artikelen, via titels, auteurs en een samenvatting van een paar regels per artikel en auteur .

Intuition—The Mystery of Higher Intelligence, door Stephanie S. Tolan.

Een beschrijving van haar voortgaande reis (zij is inmiddels ruim in de 70) van onderzoek, lezen en beleving, waarin ze geleidelijk meer helderheid heeft verkregen over wat intuïtie is, en wat het betekent om daar op te vertrouwen en van daaruit te handelen.
Stephanie Tolan is schrijfster van 24 boeken voor jeugdig publiek en auteur van artikelen als “Is it a cheetah?”, wat destijds voor mij een heftige introductie in het onderwerp HB/Xi was.

Befriending Our Gifted Minds: Mindfulness and the Inner Experience of Giftedness, door Kelly Pryde.

Kelly weeft in haar verhaal patronen van moderne en van Boeddhistische psychologie, reflecties op haar eigen ervaringen en die van anderen in het gebruik van mindfulness, om uit te leggen hoe zij mindfulness ontdekte en nu toepast in haar werk als coach en meditatie trainer om beter te leren omgaan met de typische intensiteit die bij HB hoort, en zo levensgeluk te vergroten.
Kelly Pryde is o.a. oprichter en docent van de ‘Gifted Mindfulness Collective‘, een internationale seculiere meditatie gemeenschap, gericht op (twice-exceptional) gifted. Zij woont in Canada.

The Challenges of Identity Development for Gifted Individuals and the Role of Persona, door L. Frumau-van Pinxten, J. J. L. Derksen, and W. A. M. Peters.

De Nederlandse auteurs beschrijven zeven z.g. personae (een persona is een ‘masker’ waarmee iemand eigen twijfels en angsten verborgen kan houden voor diens omgeving) die ze bij de HB populatie in stressvolle situaties hebben kunnen identificeren. Ze leggen uit hoe een persona ontstaat en wat een strategie kan zijn om zo’n persona niet meer nodig te hebben bij verdere ontwikkeling van de eigen identiteit.
Mia Frumau werkt al decennia als psychotherapeut voor HB kinderen, adolescenten en volwassenen. Daarnaast doet zij onderzoek t.b.v. een promotie. Jan Derksen is emeritus professor klinische psychologie en een gedreven schrijver van vele soorten publicaties. Willy Peters werkte geruime tijd bij het CBO in Nijmegen en werkt sindsdien als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hij is daarnaast onderzoeker, adviseur en docent op het onderwerp HB.

Finding Your Balance Between Gifted Verbal and Imaginal Thinking Across the Lifespan, door Willem Kuipers.

Ik leg de verbinding tussen de karakteristieken van begripsdenken / beelddenken met die van het rationeel systeem / ervaringssysteem, zoals eerder summier beschreven in mijn blog ‘de hele Xi-er gezien‘. En ik introduceer een scattergram om te karakteriseren wat iemands gebruik van beide systemen is en hoe die positie gedurende de levensloop vaak geleidelijk verandert: Volg je eerder je hoofd of je hart bij je keuzes? Op deze bladzijde van de website vind je meer informatie over het artikel en kan je een pdf-versie downloaden.
Specifieke informatie over mij vind je via deze link.

“We Are Not That!” A Focus Group Study With Gifted Adults: Direction for Future Research, door Maggie Brown and Elizabeth Peterson

In vier online z.g. focus groepen discussieerden de deelnemers over gewenste onderzoeksthema’s rond hoogbegaafdheid. Ze waren eensgezind dat bestaand onderzoek geen recht doet aan hun eigen ervaringen met HB zijn en voornamelijk bestaande stereotypen bevestigt.
Maggie Brown is psychotherapeut met eigen praktijk en promovendus bij de University of Auckland op het onderwerp ‘onderzoek rond hoogbegaafdheid’.
Elizabeth Peterson is associate professor in psychologie op de University of Auckland, en doet onderzoek op het gebied van leren en persoonlijke ontwikkeling.

En nu?

Het was een diepe ‘innerlijke beleving’ om gastredacteur te zijn. Vakinhoudelijk sloot het prachtig aan op waar ik steeds meer mee bezig wil zijn en bracht het me allerlei contacten met gelijkgestemden. Ik hoop oprecht dat de diverse artikelen in dit blad vele Xi-ers en HB-ers zullen inspireren om hun eigen innerlijke beleving meer aandacht te geven, en/of dat zij zich gesteund weten dat wat ze ervaren inderdaad ongewoon kan zijn, maar evengoed precies is wat nu eenmaal bij hun Xi zijn hoort.

Naar boven

Reacties zijn gesloten.