Waar ben ik nu eigenlijk?

Eind augustus 2018 publiceerde ik mijn vorige blog op deze website. Het is nu juni 2020. Tijd voor een nieuw bericht. En tijd voor een aankondiging.

Verleid jezelf tot excellentie als pdf beschikbaar

Om met het laatste te beginnen:
Begin 2019 hield mijn uitgever er opeens mee op. Vanaf dat moment waren mijn boeken Verleid jezelf tot excellentie en de ‘kleuren-versie’ van Enjoying the Gift of Being Uncommon opeens niet meer leverbaar. Enjoying the Gift was (en is) nog wel beschikbaar als eBook en als zwart-wit papieren versie, via o.a. Amazon.nl.
Een paar maanden heb ik gehoopt dat er een herstart van de uitgever zou zijn, maar die kwam niet. Daarna was de vraag of ik het boek bij een andere uitgever onder zou brengen, of eerst een herziene versie zou maken, of een nieuw boek zou schrijven waarin stukken van Verleid jezelf…  konden worden hergebruikt. Het boek is immers van najaar 2007, een andere tijd voor dit onderwerp, en sindsdien ben ik niet opgehouden nieuwsgierig te zijn. De 28 blogs op deze website sinds mei 2014 zijn daar bijvoorbeeld een uiting van.
Maar de juiste vorm voor het boek liet zich niet door mij vinden, wat mij bedrukte.

Medeauteur Annelien van Kempen reikte vorige week de vorm aan: “Waarom zet je niet een pdf-versie van het boek op je website?” Vier uur later was dat gebeurd, en nu kan je de download link onderaan de webpagina van het boek vinden. En ik heb een opgeruimd gevoel.

Toen het boek 12,5 jaar geleden uitkwam was ik blij dat de informatie over Xi nu ook in boekvorm beschikbaar was, zodat iedereen zelf en in de eigen ruimte kon ervaren of het onderwerp iets raakte. Vervolgens wilden lezers de vaak emotioneel geladen ervaring met anderen delen en ik weet dat het boek veel cadeau is gedaan.
Tegelijk gaf het bestaan van het boek mij gevoelsmatig de ruimte om verder op zoek te gaan naar wat extra intelligentie, wat Xi allemaal nog meer met zich meebrengt. Er bleek de afgelopen jaren inderdaad nog veel te ontdekken over het onderwerp, maar ook over hoe het mij persoonlijk raakt en mijn hele leven al geraakt heeft. Die verhalen heb ik met cliënten, website lezers en toehoorders gedeeld, zoals zij weer hun verhalen met mij deelden. Daar heb ik veel van geleerd en ben ik blij en dankbaar over.

Door Verleid jezelf… op deze manier als pdf vrij te geven voor iedereen die er iets mee wil, voor de eigen of andermans persoonlijke ontwikkeling, is nu voor mij weer een cirkel gesloten: Ik kan onbevangen verder met wat mij bezighoudt rond persoonlijke ontwikkeling en identiteit van Xi-ers, bij de mensen die op mijn pad komen en bij mijzelf.

Waar ben ik zelf nu eigenlijk?

Wie het spoor van de onderwerpen in mijn blogs terug volgt, ziet mijn groeiende belangstelling voor de rol en invloed van emoties, van gevoel, van zintuigen in het algemeen, en van het eigen lijf bij het iedere dag je extra intelligente en intense zelf zijn. Je leest ook hoe het onderwerp mij zelf bezighield: hoe zit dat nu eigenlijk allemaal bij mij?

In het blog Hoe werkt jouw filter? (najaar 2017) beschreef ik de wat onthutsende ontdekking dat ik mij eigenlijk een beetje schaamde voor de heftigheid van mijn zintuiglijke ervaringen en voor de invloed die dat had en heeft op mijn handelen en plannen.
Je kan een ander spoor al terugvinden in een blog uit begin 2015: Verwachting en verwondering. Mijn worstelingen met verwachtingen van anderen en van mijzelf, tegenover onbevangen en gretig ervaren wat zich in het hier en nu aandient. Zoals ik toen schreef: “Het lijkt erop dat ik mijn doelen beter bereik via mijn verwondering dan via mijn verwachtingen.

Ik heb sinds najaar 2018 veel geoefend in het mij verwonderen, in het loslaten van eigen en andermans verwachtingen, in het leren voelen wat ik voel en in het ontdekken van activiteiten waar ik heel intens van kan genieten, zoals bijvoorbeeld solo en duetten zingen. Achteraf voelt deze periode als een soort sabbatical.

Advanced Development Journal

Ik heb daarover in 2019 gepubliceerd in Volume 17 van een Amerikaans peer reviewed tijdschrift over hoogbegaafdheid bij volwassenen, Advanced Development. Ik had daar in 2007 al mijn artikel How to Charm Gifted Adults into Admitting Giftedness: Their Own and Somebody Else’s in gepubliceerd.
Dit artikel heet Being Gifted, Being Me en in de abstract lees je het bovenstaande terug:

This article combines my personal experiences and reflections on being gifted with my professional experiences and theoretical frameworks regarding the subject of (extreme) giftedness. I use temperament theory to present four fundamentally different perceptions of authenticity and of giftedness, while explaining my own preference. The more someone’s giftedness is beyond average, the more having a connection with real peers and an awareness of the “hardware” differences with one’s environment becomes increasingly vital for an effective and satisfactory interaction and a more accurate self-image.
It is my experience that this self-image unfolds over the years, often in leaps, as old convictions of one’s personal complexity and intensity prove to be incomplete and obsolete. It takes conscious effort to regain personal balance in using these new-found aspects of one’s gifted identity.

Er is een aparte pagina bij het Publicaties gedeelte, waar je deze abstract, de paragraaf-titels en een link om de pdf te downloaden kan vinden.
Ik was inmiddels gevraagd om gastredacteur van Volume 18 van het tijdschrift te zijn, en op mijn voorstel is als thema The inner experience of giftedness gekozen: De innerlijke beleving van hoogbegaafdheid. Het nummer komt naar verwachting najaar 2020 uit en zal vijf artikelen over dit thema bevatten, waaronder een eigen artikel in de lijn van mijn vorige blog, de hele Xi-er gezien.
Aanvulling november 2020: Inmiddels is Volume 18 gepubliceerd. Zie het volgende blog, De innerlijke beleving van Xi. Voor mijn eigen artikel, Finding your Balance Between Gifted Verbal and Imaginal Thinking Across the Lifespan, heb ik ook weer een aparte pagina bij het Publicaties gedeelte gemaakt, met abstract, paragraaf-titels, en een link naar de pdf van het artikel.

Xi of hoogbegaafd?

rode draad XiMet terugwerkende kracht ben ik de afgelopen jaren steeds beter gaan begrijpen waarom ik bij de vormgeving van Xi vanaf het begin in 2002 het onderwerp ongewone intelligentie vanuit ieders persoonlijke ervaring en herkenning van persoonlijke eigenschappen heb willen benaderen, in plaats van vanuit een objectief meetbare vaardigheid of prestatie. Zo zat ik zelf eigenlijk ook in elkaar.
Ook de rol en invloed van de karakteristieke intensiteit van Xi-ers ben ik pas beter gaan begrijpen toen ik die kwaliteit bij mijzelf kon accepteren. Doordat ik er over schreef trok ik andere cliënten met andere vragen aan, en zo kon ik mijn kennis en ervaring weer verder uitbreiden en ook echt doorleven.

Zo begrijp ik nu ook beter waarom ongewoon intelligente mensen met een duidelijke voorkeur voor zintuiglijke informatieverwerking (bijvoorbeeld beelddenkers) makkelijker uit de voeten kunnen met herkenning van de kenmerken van Xi dan met verbale definities van hoogbegaafdheid.  En dat omgekeerd mensen met een duidelijke voorkeur voor rationele informatieverwerking liever vasthouden aan een concept als hoogbegaafdheid met nauwkeurige definities en zo mogelijk ook meetbare aspecten.
Wat beide groepen minstens gemeen hebben is die ongewone geneigdheid tot complexiteit, intensiteit en gedrevenheid, ook al kan de vorm waarin dat zichtbaar wordt onderling enorm verschillen, waardoor het gemeenschappelijke soms niet gezien noch begrepen of gewaardeerd wordt.

Ik wil nog steeds graag bijdragen aan het beter inzichtelijk maken van dat gemeenschappelijke, zeker ook omdat dit vaak binnen gezinnen of in Xinastieën aan de orde is. Het is mijn indruk dat Epstein’s Cognitive-Experiential Theory, zoals geïntroduceerd in het vorige blog, daarbij behulpzaam kan zijn; maar dat is nog werk in uitvoering.

En nu?

Het staat voor mij vast dat ik nog niet uitgeschreven of uitgepraat ben over Xi: Omdat ik een nieuwsgierige Xi-er ben en omdat het mij blijft intrigeren hoe Xi-ers zijn en waarom ze de dingen doen die ze niet kunnen laten. En dat wil ik minstens ook over mijzelf weten.
Die zintuiglijke kant van Xi heeft daarbij duidelijk mijn aandacht: Daar is nog een hoop te ontdekken en te ervaren.

Maar ik wil hier geen verwachtingen vastleggen over vorm waarin, of tijdstip waarop ik mijn verhalen vervolg. Dat heb ik dan tenminste geleerd over mijzelf en mijn eigenaardigheden.
Hoe dat schrijven –of wat dan ook– dan zal gaan? Het is nu mijn indruk dat er veel bij gevoeld zal gaan worden.

Daar zullen jij en ik het voor het moment mee moeten doen.

Naar boven

Reacties zijn gesloten.