What’s in it for me?

Giftedness 101

Afgelopen december kwam Giftedness 101 van Linda Kreger Silverman uit (Linda schreef het voorwoord in Enjoying the Gift of Being Uncommon).
Het is een pocket van een kleine 300 bladzijden in de ‘Psych 101 Series’, aangeprezen als: “Short, reader-friendly introductions to cutting-edge topics in psychology…”
Inderdaad zeer toegankelijk geschreven, zowel over de vele karakteristieke eigenschappen van ongewoon intelligenten, als over de diverse misverstanden en vooroordelen rond het onderwerp. Van harte aanbevolen dus. Alleen…het lezen ervan bracht mij als auteur in een kleine depressie: “Wat kan ik nu nog over het onderwerp schrijven zonder in herhalingen te vervallen?” Het aanvullen van deze website verliep moeizaam.

Denemarken

Eind april bevond ik mij opeens een week in Linda’s gezelschap, tijdens haar verblijf in Denemarken op uitnodiging van de Deense vereniging voor (ouders van) hoogbegaafde kinderen (www.giftedchildren.dk). Ik was aanwezig bij haar presentaties in Sorø, Aarhus en Kopenhagen, kreeg de gelegenheid om er zelf twee te geven, verkocht veertig boeken en had allerlei leuke en indringende gesprekken met de aanwezige Denen. Mijn benadering via Xi zette ouders en professionals aan tot confronterende gedachten over hun eigen relatie tot het onderwerp.
De tweede helft van de week waren Mechel en Annelien ook naar Kopenhagen gekomen en wisselden we gevieren vak-discussies en toeristische uitstapjes af; heerlijk en inspirerend. Ook na 50+ jaar professionele ervaring en honderden artikelen is Linda nog niet uitgeschreven, maar ze ziet haar missie wel verschuiven naar presentaties geven en wereldwijd mensen ontmoeten.

Annemarie Roeper

Annemarie RoeperIn de gesprekken hadden we het ook over haar goede vriendin en icoon Annemarie Roeper (1918-2012), professioneel actief tot achterin de tachtig.
Recent herlas ik Annemarie’s artikel uit het Advanced Development Journal nr. 3 (1991) ‘Gifted Adults: Their Characteristics and Emotions’: Veertien bladzijden rake omschrijvingen. Haar conclusie is ook na 22 jaar te mooi om in te korten:

Giftedness is an ongoing process and not a product. The process leads in a direction that differs from the direction of the majority, but which can also integrate with it and bring about change. It can lead to the greatest wretchedness and the highest ectasy. The gifted person has the capacity to penetrate the complexities of the landscape of life and understand its supreme interconnectedness. Experiencing one’s own giftedness –one’s creative abilities- is one of the most exciting aspects of the gifted person’s life.

“What’s in it for me?”

Al deze ervaringen brachten me terug bij een weerbarstig maar essentieel aspect van Xi of hoogbegaafdheid: De toegevoegde waarde ervan hangt af van de mate waarin iemand deze ongewone kwaliteit bewust in eigendom heeft genomen. Dat is weer het resultaat van een hoogst persoonlijk, doorlopend proces van ontdekking en afweging van de betekenis van deze kwaliteit. Soms kost dit proces veel tijd en moeite en het blijkt zelden volgens plan te verlopen. De persoonlijke grenzen die daarbij op enig moment verlegd moeten worden, verschillen van mens tot mens, zie bijvoorbeeld de bladzijde over Supersterren, Harde werkers en Onafhankelijken.

In dat proces blijkt iemands omgeving, de context, ook een enorm bepalende factor. Die context blijkt vaak complex en intens, net als de persoon zelf. Dat beperkt de maakbaarheid ervan en het kost soms veel moeite om een beperkende invloed ervan te herkennen en te hanteren. Zie bijvoorbeeld thema’s als Verwijt of kwaliteit, Xinastie, Empathie of taakgerichtheid, Resultaat of meesterschap, en Mindset.
Vervolgens kan een nieuwe levensfase iemands context veranderen, waardoor behoefte ontstaat om de eigen relatie tot het onderwerp opnieuw vorm te geven, en bijvoorbeeld een grens alsnog te gaan verleggen.

Kortom, het helpt wel om kennis over Xi in je op te nemen – daarom staat de informatie ook op deze website – maar het Grote Werk gaat over iets anders: de levenslange vormgeving van je eigen antwoord op de vraag “What’s in it for me?”

Zin in Ximension

Mijn interesse ligt eigenlijk niet in de volledige beschrijving van de ‘body of knowledge’, noch in de gedegen vaststelling van intelligentie. Ik wil mensen laten thuiskomen bij zichzelf, en stimuleren om te gebruiken wat ze daar vinden. Dat creëert in mijn beleving goede condities om die vraag over de betekenis van de eigen Xi duurzaam te kunnen beantwoorden.
Mijn invalshoek is: Wat kan daarbij behulpzaam, bemoedigend en effectief zijn? En wat voegt mijn betrokkenheid bij het proces van de ander toe aan mijn eigen proces?
Ik weet inmiddels dat de Reis van de Held(in), of een labyrint sessie dat effect heeft. Het samen uitwerken van de bovengenoemde thema’s heeft dat ook. En ik heb nog wel een paar ideeën om rond Ximension uit te gaan proberen, dat heb je soms zo met Xi-ers.

Ik kan weer jaren vooruit…of anders tot het volgende inzicht!

Naar boven

Reacties zijn gesloten.