Coaching

“Als je toch zo slim bent, waarom heb je dan een coach nodig om je uit te leggen wat je met die slimheid kan doen?”
“Jij kan al zo hard lopen, waarom moet je ter voorbereiding voor die wedstrijden dan ook nog een coach?”

Gaan die twee voorbeelden over hetzelfde, en voelen ze ook hetzelfde? Of is het nut van een sportcoach vanzelfsprekender?
In mijn visie zijn er minstens twee redenen om extra aandacht, tijd en geld te besteden aan de manier waarop je met je ongewone intelligentie, met je Xi, omgaat:

  1. Omdat Xi ongewoon is, en Xi-ers zeer divers zijn qua specifieke kwaliteiten, heb je weinig referentie in je omgeving over wat voor jou nu de beste aanpak is.
    Het is dus niet ongewoon dat je dat op een bepaald moment zelf niet (meer) weet, hoe hard je er ook je best voor doet. Alleen vraagt het een extra inspanning om relevante externe terugkoppeling te krijgen over hoe je bezig bent.
  2. Hoe haal je eruit wat erin zit? Bij het ontdekken van je eigen ongewone mogelijkheden en bij het verleggen van je grenzen, is het handig als er iemand met verstand van zaken in de buurt is. En dan liefst iemand die onafhankelijk, vanuit langdurige ervaring met Xi, gecombineerd met de meest actuele theoretische kennis rond het onderwerp, op jou toegesneden adviezen geeft.

 

Rondleiding

In dit menu gedeelte vind je verschillende vormen van coaching en loopbaanadvies toegelicht; verschillend naar inhoud, proces, of omvang van de dienstverlening. Maar eerst ga ik in op de vraag waarom je een gesprek met mij of een van mijn collega’s zou willen en wat de kenmerken ervan zijn. Vervolgens is enige vorm van kennismaking aan de orde, voordat we echt aan de slag kunnen.
Het adviesgesprek is een ‘los’ gesprek, een coachingstraject omvat een aantal gesprekken met enige weken ertussen.
Een labyrint sessie is een verdiepende wandeling in de buitenlucht, gekoppeld aan het lopen van het door mij op maat gemaakte, eigen labyrint, doorgaans op een strand.
Als reisafstand een belemmering is, kunnen er ook (coachings)gesprekken via Skype worden geregeld.

Als opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over doelstellingen en informatieoverdracht rond het traject. Daar gaat de bladzijde voor opdrachtgevers over. Ook als je als cliënt zelf de rekening betaalt is het goed om enkele zaken vooraf aan de orde te hebben.
In verband met o.a. BTW-plichtigheid reken ik voor particulieren andere tarieven dan voor bedriijven en organisaties.