Coachingstraject

Een coachingstraject bestaat uit meerdere gesprekken, gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en/of op vragen over de eigen loopbaan in verleden, heden en toekomst. Het gewenste aantal gesprekken stellen we tijdens de kennismaking gezamenlijk vast en ligt doorgaans tussen drie en zes.
Er kunnen externe en persoonlijke aanleidingen zijn om zo’n traject te willen starten. Enkele voorbeelden:

Externe aanleiding

  • Je werkgever wil dat je werk maakt van bepaalde verbeterpunten in je beoordelingen via een coachingstraject. Hij is bereid de kosten van een traject te vergoeden, want ziet het als een investering in een waardevolle medewerker. Het vermoeden is dat een aanpak vanuit de kenmerken van Xi voor beide partijen meer duidelijkheid en effectiviteit zal brengen.
  • Je bent langdurig of bij herhaling uitgevallen, waarbij psychische aspecten een hoofdrol spelen, bijvoorbeeld een burnout. Er is bij een of meer partijen een vermoeden dat de oorzaak te maken heeft met je Xi en met je hantering daarvan. In het kader van je reïntegratie is behoefte aan een coachingstraject waarin je die kant verkent en leert wat je kan doen om herhaling te voorkomen.
  • Je werkgever betwijfelt of je nog wel op je plaats bent binnen de organisatie. Door een traject te faciliteren wil hij op een constructieve wijze toewerken naar het afscheid. Er is een vermoeden dat je Xi een rol speelt in het verhaal, dus is het praktisch om begeleiding te zoeken waarbij die invalshoek ook aan bod komt.

 

Persoonlijke aanleiding

  • Je zit al een tijd niet zo goed in je vel. Nieuwe banen of functies blijken je toch niet te brengen wat je zoekt. Privé is het ook onrustig. Dat vragen over je eigen Xi daar mee te maken hebben, tekent zich steeds onomstotelijker af. Het is tijd om het onderwerp nu echt op te pakken. Je werkgever laat je er liever buiten, zolang je het zelf nog niet helder hebt.
  • Je staat op een keuzepunt in je loopbaan en hebt de behoefte om je keuzes in de context van je Xi te onderzoeken.
  • Op de school van je kind ben je onverwacht met het thema hoogbegaafdheid geconfronteerd. Dat roept onprettige herinneringen op en opeens komen allerlei associaties samen. Om je kind beter te begrijpen en te kunnen steunen moet je zelf ook aan de bak. Het gaat niet alleen over werk, het gaat ook over leven.
  • Een traject afspreken geeft het prettige gevoel dat de kogel door de kerk is en je nu echt op een gestructureerde manier met je Xi aan de slag gaat.

 

Werkwijze

Ieder traject is maatwerk. Het onderstaande is vaak van toepassing, maar alles kan in overleg anders worden ingericht.
Bij de kennismaking hebben we de vraagstelling, de keuze van Xi-thema’s en de bijbehorende instrumenten, het benodigd aantal gesprekken en eventuele andere bijdragen van mij of van mijn collega’s vastgesteld. Ik formuleer een voorstel / offerte, zeker als de werkgever het traject financiert. Indien gewenst heb ik contact met de werkgever / opdrachtgever voor de start van het traject.
We plannen gesprekken van twee à twee en een half uur, tussen de gesprekken zit gemiddeld drie weken. Voorafgaand aan een gesprek ben je bezig met het meegegeven instrument, de resultaten zijn geen keurslijf maar aanknopingspunt voor het gesprek.
Op verzoek kan ik tegen uurtarief een beknopt verslag opstellen.
Het gesprek vindt plaats in Voorburg, tenzij we iets anders afspreken.
Na afloop van het traject, of eerder, kan er een driegesprek met de werkgever worden gepland, waarin het traject en de resultaten ervan worden besproken en verankerd.

Resultaat

Het resultaat is allereerst gerelateerd aan de doelstelling zoals in het voorstel geformuleerd. Zo’n resultaat wordt doorgaans niet pas in het laatste gesprek bereikt, maar is al eerder merkbaar, zeker als het om gewenste gedragsveranderingen gaat. Meestal zijn er ook allerlei positieve neveneffecten, doordat een beter besef van de betekenis van Xi zowel voor jezelf als voor je omgeving allerlei gebeurtenissen uit verleden en heden verheldert en alternatieven voor hantering ervan aanreikt.
Soms zijn afspraken voor enkele gesprekken na verloop van tijd handig, om de veranderingen te bestendigen en aan mogelijke gerezen behoeften te voldoen.