Kennismaking

Het doel van kennismaking is tweeërlei:

  1. Vaststellen of er voldoende wederzijdse ‘klik’ is om samen aan de slag te gaan. Elkaar spreken en liefst daarbij ook zien en meemaken, helpt om dat in te schatten. Alleen email contact is meestal onvoldoende informatief.
  2. Bespreken en vaststellen wat de vraagstelling is en welke aanpak daarbij wenselijk en mogelijk is. Mede afhankelijk van de beoogde omvang van mijn bijdrage is daar meer of minder tijd voor nodig.

Voor een los adviesgesprek kan de ‘kennismaking’ dus relatief kort zijn, zeker als er al eerdere gesprekken hebben plaatsgevonden. Contact via de telefoon of bij een inloopmiddag is vaak voldoende om de keuze te maken en af te spreken wat het doel van het adviesgesprek zal zijn.
Voor het besluiten tot en plannen van een traject van gesprekken is het bijna altijd gewenst om ter kennismaking één of twee uur met elkaar te spreken. In de praktijk betekent dit overigens dat in zo’n gesprek als vanzelf ook diverse urgente vragen over (de eigen) Xi besproken worden. Daardoor kan je niet alleen met meer duidelijkheid over je vraagstelling en de aanpak ervan, maar ook met antwoorden op sommige vragen naar huis. Dat lucht meteen op.

Kosten, tijd, plaats

De vuistregel is dat ik geen kosten bereken voor een kennismakingscontact dat korter duurt dan een kwartier. Voor een gesprek dat meer tijd behoeft, stel ik de vergoeding ervan aan de orde.
Die vergoeding is gebaseerd op het standaard uurtarief, hetzij particulier, hetzij zakelijk.

Een korte kennismaking kan in ieder geval plaats vinden bij de inloopmiddagen, en soms telefonisch of via Skype. Een langere kennismaking via een apart gesprek is in principe op mijn werkruimte in Voorburg.