Tarieven particulier

Onze richtprijs voor particulieren is gebaseerd op een vergoeding per uur van €121,-, inclusief 21% BTW.
Deze vergoeding is van toepassing op z.g. contacturen, en o.a. op relatief uitgebreide voorbereiding van een gesprek, of relatief uitgebreide email correspondentie en telefoonverkeer tussen gesprekken, en op eventuele verslaglegging na afloop van het gesprek. Voorafgaand aan een gesprek wordt afgesproken welke uren gefactureerd zullen worden.
Indien gewenst kunnen de gesprekken ook op een locatie buiten Voorburg worden gevoerd. Daarbij kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.

Hieronder staan voorbeelden van de vergoeding voor een bepaald gesprek of traject van gesprekken. Door maatwerk kunnen de te maken afspraken hiervan afwijken.

Kennismakingsgesprek

Een uitgebreid kennismakingsgesprek duurt 2 à 2,5 uur, naar gelang de afspraak die daarover gemaakt is. De richtprijs is €242,- à €302,50.

Adviesgesprek

Bij een adviesgesprek van 2 à 2,5 uur is soms ook een half uur voorbereiding, gebruik van een loopbaaninstrument en enig contact na afloop van toepassing. In dat geval is, na een afspraak daarover, de richtprijs €302,50 à €423,50.

Coachingstraject

Een coachingstraject is maatwerk, waarvoor een offerte wordt opgesteld. Vaak is de vergoeding per gesprek vergelijkbaar met die voor een Adviesgesprek, zoals hierboven genoemd, met tussen de gesprekken door ook relatief veel contact.

Presentaties en lezingen over Xi

De prijs van de presentaties en lezingen over Xi met open inschrijving staan vermeld bij de aankondigingen.