Waarom een gesprek?

Op deze website staat veel informatie over Xi en over de uitdagingen waar Xi-ers mee worden geconfronteerd. En dan zijn er ook nog de boeken met nog meer informatie.
Maar erover praten is indringender dan erover lezen en een individueel gesprek is helemaal toegespitst op jouw eigen vragen en situatie. Daarnaast zijn er ook veel Xi-ers die niet zo van lezen houden en juist in een gesprek, bij presentaties, kortom door interactie effectief informatie opnemen.

Via gesprekken heb je toegang tot de diverse instrumenten die door mij zijn ontwikkeld om extra taal of vergelijkingsgrondslag te bieden over de wijze waarop je Xi bent en hoe dat in verleden en heden effect heeft (gehad). Zowel de instrumenten als de persoonlijke interactie halen onderwerpen en informatie naar boven waar je wellicht zelf niet bij stil stond, maar die zeer relevant voor je vragen en situatie blijken te zijn.
Een traject van meerdere gesprekken biedt de gelegenheid om vragen over je loopbaan of je persoonlijke effectiviteit op een gestructureerde manier aan de orde te stellen, acties ter aanpak en verbetering te formuleren en in de praktijk te oefenen, waarna het effect in een volgend gesprek weer besproken kan worden.

Karakteristiek

Kenmerkend voor de gesprekken met Willem Kuipers is:
Intensiteit: Hij komt snel tot de kern, ook bij complexe vragen. Hij gaat stevig en behoedzaam om met de emoties die aan de orde komen.
Kennis: Hij heeft een zeer grote kennis van de bijzondere kwaliteiten van Xi-ers en van de diverse redenen waarom expressie daarvan niet altijd vanzelf gaat. Hij is gewend om dat helder uit te leggen, zowel mondeling als in zijn boeken op dit terrein.
Invoelingsvermogen: Omdat hij zelf Xi en ook empathisch is, hoef je allerlei dingen niet, of maar één keer uit te leggen.
Precisie: Hij levert maatwerk: Xi-ers zijn altijd net even anders, hun ideale oplossingen dus ook.
Ervaring: Voor loopbaancoaching heeft hij de afgelopen 10+ jaar eigen instrumenten ontwikkeld, toegespitst op de behoeften van Xi-ers.

Netwerk van collega’s

Sommige onderwerpen kunnen effectiever door andere coaches / deskundigen worden aangepakt. Daarom verwijs ik naar behoefte door, of bouw als onderdeel van een traject een gesprek met de relevante collega in. Ik werk onder andere samen met:

Mechel Ensing-Wijn rond beelddenken. Al vele jaren is onze samenwerking een bron van wederzijdse inspiratie, uitwisseling van kennis en activiteiten. Onze gezamenlijke inloopmiddag is er een maandelijks voorbeeld van. Zie haar website Beelddenkwerk.

Amanda Bouman rond diverse aspecten van energiewerk. Een ‘extra vakvrouw‘ op haar terreinen en ook een van mijn maatjes bij kennis- en persoonlijke ontwikkeling. Zie haar website Amanda Bouman Energiewerk.