(H)erken Xi

Het eerste goede gebruik gaat over de herkenning en erkenning van Xi-ers met betrekking tot alle kenmerken van hun ongewoon of ‘extra’ zijn in mogelijkheden, behoeften, gewoonten en resultaten. Het gaat ook over het positieve effect van de wisselwerking met andere Xi-ers bij het realiseren hiervan. Ik gebruik daar de aanduiding Ximension voor, gedefinieerd als:

Ximension staat voor de extra dimensie waar het vanzelfsprekend is om Xi te zijn.

Het is geen toeval dat de naam van mijn bedrijf ook Ximension is, al is de term al veel eerder door mij bedacht en geïntroduceerd. Zie de toelichting bij Ximension en (h)erkenning in dit submenu gedeelte.

Rondleiding

In het submenu onder (H)ERKEN Xi, zoals hier links zichtbaar, geef ik een antwoord op vragen als bijvoorbeeld:

  • Wat is Xi en hoe kan ik het herkennen?
  • Wat is het verschil tussen Xi en hoogbegaafdheid?
  • Waarom herken ik het juist nu, bij mezelf of bij iemand anders?
  • Waarom zo’n punt maken van ongewoon zijn? Wat schiet je daar nou mee op?

Op deze plaats kunnen maar een beperkt aantal aspecten aan de orde komen; in de beide boeken is meer te vinden, bij elk beschreven vanuit een bepaald perspectief. Zie deze pagina voor een vergelijking.

   pagina