Herkenning privé

De familie als referentie

Omdat intelligentie in hoge mate erfelijk is, zijn ouders, kinderen, broers, zussen en grootouders mogelijk even extra intelligent als de Xi-er die actief met het thema bezig is. Toch ligt herkenning niet altijd voor de hand, omdat:

  • familietraditie of sekse een bepaalde rol voorschrijft,
  • ieder een eigen keuze maakt over zichtbaarheid,
  • de intelligentie op school en in de loopbaan niet zichtbaar hoeft te zijn (geweest),
  • een niet academisch gerichte extra intelligentie kan ‘ondersneeuwen’ te midden van bij uitstek studieuze broers en/of zussen.

Daarnaast is het ‘afwijkend gedrag’ op school van de eigen kinderen – en de reactie van de school daarop – soms een stimulans voor de ouders om zich hun eigen jeugd te herinneren en niet alleen met de Xi van hun kinderen, maar ook met de kennelijke eigen Xi aan de slag te gaan. Het is daar nooit te laat voor!

Als besef en acceptatie van de eigen Xi en van de vele andere vormen van Xi toenemen, blijkt vaak de familie toch een schatkamer van bijzondere kwaliteiten te zijn en een enorme bron van inspiratie voor de expressie van de eigen Xi.

Soort zoekt soort

Schilderij 'Stamboom'

Mariska Mallee, ‘Stamboom’

Xi-ers zoeken elkaar op omdat ze bij elkaar o.a. hun snelheid in complex denken en hun intensiteit kunnen uitleven. Dat geldt voor vrienden, maar ook voor partners.

Die dynastieke lijn van mogelijke herkenning van Xi komt dus vaak van beide kanten, al blijkt in de vrouwelijke lijn de traditionele rolpatronen nogal eens effectief een ontplooiing van ongewone intelligentie te hebben geblokkeerd. Echtgenotes die ons opbellen over hun man ‘die zo duidelijk Xi is’ zien hun eigen kracht daardoor wel eens over het hoofd.

Maar er zijn natuurlijk ook talrijke Xi-vaders die voor een schoolcarriere niet in de wieg waren gelegd. Als beelddenker of handwerker gingen zij het beroepsonderwijs of de praktijk in. Daar klommen ze op tot meesterschap of liepen vast in eendimensionale organisaties met dito bazen. Dat kan tot een enorme gedrevenheid leiden om hun kinderen goed onderwijs te laten volgen. Echter, dat is vaak nog net zo ongeschikt voor hun kinderen als het voor henzelf was.

We gebruiken inmiddels de term Xinastie om o.a. dergelijke dynastieke patronen aan te duiden. Dit is één van de facetten van de Xidentiteit.

   pagina