Ximension en (h)erkenning

…een hogere versnelling…

Het is voor veel Xi-ers een bekende ervaring – soms tot hun verbazing of zelfs gêne – dat de interactie met Xi-ers ‘anders’ is: Alsof je opeens accelereert en kan overschakelen naar een hogere versnelling. Of beseft dat je het eigen tempo niet hoeft af te remmen zoals je gewend bent. 
De interactie tussen Xi-ers kan hen vaak extra inspireren en motiveren maar kan ook soms tot heftige (wederzijdse) afkeer leiden. In korte tijd passeren allerlei ‘onopgeloste’ onderwerpen de revue en worden ter plekke opgelost of een stap verder gebracht, vaak met een gedeeld gevoel voor humor.

…nogal chaotisch voor een waarnemer…

Voor waarnemers die zelf niet Xi zijn, lijkt het gesprek nogal chaotisch: Zinnen worden maar half afgemaakt en allerlei schijnbaar irrelevante zaken worden er bij gehaald in een snelle afwisseling van serieus en vrolijk. Dat kan zo uren doorgaan of in tien minuten klaar zijn, tot kennelijke tevredenheid van de betrokkenen. Bij navraag blijkt het zeer inspirerend te zijn geweest en is er veel informatie afgestemd of uitgewisseld.

De aard van Ximension

Liefhebbers van bijvoorbeeld voetbal of wadlopen weten hoe makkelijk de communicatie met mede-liefhebbers verloopt, zeker vergeleken met de communicatie met mensen die geen liefhebber zijn. 
Voor Xi-ers werkt het eigenlijk net zo, maar hun ‘liefhebberij’ is geen keuze, maar permanent onderdeel van hun uitrusting. Dat geldt ook voor de ‘niet-liefhebber’.

Ik vond destijds een beeldend woord om de situatie van die speciale interactie tussen Xi-ers te beschrijven:

Ximension staat voor de extra dimensie waar het vanzelfsprekend is om Xi te zijn.

Toen ik dus voor de keuze stond met welke bedrijfsnaam ik mij voortaan wilde presenteren, wist ik al gauw dat ik graag met Ximension verder wilde. De hieronder genoemde karakteristieken schreef ik al jaren geleden op, maar zijn ook onverkort van kracht op mijn aanpak van coaching,  kennisontwikkeling en -overdracht.

Karakteristieken

  • Ximension is de extra dimensie waar het vanzelfsprekend is om Xi te zijn. Het is een extra aspect van de leefruimte van Xi-ers, dat gekoppeld zit aan het ‘extra’ van hun extra intelligentie.
  • Ximension is geen reservaat, waar een Xi-er zich onbeperkt kan terugtrekken. Het is een plaats voor bevoorraden en opladen, voordat hij/zij weer teruggaat naar de ‘normale’ wereld om temidden van Xi-ers en niet-Xi-ers te leven en tot expressie te komen.
  • In Ximension is praktijkkennis over de kwaliteiten van Xi-ers aanwezig, zonder een waardeoordeel over het teveel of te weinig ervan. Daarom is het een veilige plek om de ‘ongewoonheden’ van Xi-ers te onderzoeken en deze te vergelijken met die van andere Xi-ers.
  • Ximension kan een fysieke omgeving zijn waar Xi-ers elkaar ontmoeten, maar het staat ook voor de gemoedstoestand of innerlijke ruimte waar Xi herkend en geaccepteerd wordt.

 

Bijdrage aan eigen (h)erkenning

Het is onze ervaring dat voor veel Xi-ers de ervaring van Ximension hen helpt om de eigen Xi te herkennen en te erkennen. Ze zien de Xi gemakkelijker bij de ander dan bij zichzelf, maar dat geldt ook voor die ander. Zie de bladzijde over ‘Zoveel diversiteit’. De herkenning van Xi bij de ander in combinatie met de ervaring van moeiteloos met elkaar kunnen praten, leidt onvermijdelijk tot conclusies over de eigen Xi, hoe ongeloofwaardig dat in het begin kan zijn. Het werkt bij workshops, presentaties, of ander groepscontact; kortom bij alle hier genoemde activiteiten.
Het is ook één van de effecten van de gesprekken met mij.

   pagina