Pas Xi toe

Het eerste goede gebruik, (H)erken Xi, is zeker niet eenvoudig, maar relatief rechttoe, rechtaan. Afhankelijk van de emotionele lading van het onderwerp neemt het meer of minder tijd.
Het tweede goede gebruik, Verken Xi, is complexer en vraagt bewuste inspanning en moed om de eigen zwakheden en bijzondere krachten onder ogen te zien en in eigendom te nemen.

Je zou denken dat het derde goede gebruik, Pas Xi toe, dan gewoon de toepassing is van wat je bij het eerste en tweede goede gebruik geleerd en ervaren hebt.
Maar die redenering gaat helaas niet op, omdat het over de toepassing van extra intelligentie en intensiteit gaat. Het is dus al gauw de expressie van iets ongewoons en daar bestaat per definitie geen standaard recept voor.
Daarom zijn de verschillende bladzijden binnen dit submenu geen afgeronde verzameling van alles wat er bij de toepassing van je Xi kan spelen. Het is voor iedereen eigen werk in uitvoering en een proces met allerlei onverwachte aspecten. Dat betekent vaak het verleggen van je eigen grenzen, het uitvinden van een nieuwe toepassing van, of verbinding tussen twee vakgebieden, of het ontdekken van een duurzaam evenwicht tussen je eigen behoefte aan expressie en de verwachtingen van je omgeving.

Rondleiding

In het submenu links staan een aantal thema’s die bij de toepassing van je Xi aan de orde kunnen zijn:

Het noodzakelijke gedoe om je ideeën te verwerkelijken; Excellentie als proces.
Het grote verschil in expressie van de Superster, Harde Werker en Onafhankelijke;
De afweging tussen mikken op een resultaat of op persoonlijk meesterschap;
Het mogelijk belemmerende effect van geprezen worden om je Xi: wat is je Mindset?
Hoe kan je je beperkende overtuigingen te lijf gaan in een labyrint?