Het labyrint van expressie

Wat gebeurt er ‘van binnen’ bij iemand die bezig is om zichzelf in de wereld tot uitdrukking te brengen? De buitenwereld kan zien of er een resultaat ontstaat en soms ook dat er hard aan gewerkt wordt. Er zijn mensen en situaties waar het resultaat schijnbaar moeiteloos ontstaat.
Net zoals er mensen en situaties zijn waar het er maar niet echt van lijkt te komen.

Lichaam en geest spiegelen elkaar

Veel mensen kennen het gevoel dat een piekervaring het hele lijf doet tintelen. Of dat stagnatie zich op één of meer plaatsen in het lijf manifesteert: Je loopt met lood in de schoenen, een situatie benauwt je, of je raakt geheel verward in je hoofd.
Gegeven die relatie tussen lichaam en geest kan je verschijnselen in het ene domein als indicatie voor de situatie in het andere domein beschouwen, en ook door beïnvloeding van het ene domein, in het andere domein veranderingen teweeg proberen te brengen.

 Labyrint

Elders op deze site is al beschreven wat het (klassieke) labyrint is. Ik deel de gangbare opvatting dat de zeven gangen van het labyrint verbonden zijn aan zeven energie knooppunten van het lichaam. Tijdens het lopen van de zeven gangen van het labyrint resoneren de verschillende knooppunten met de bijbehorende gang. Door het patroon van het labyrint gebeurt dat in de volgorde 3-2-1-4-7-6-5.
Het blijkt dat het fysieke lopen in een bepaalde gang en de toestand van het betreffende knooppunt elkaar beïnvloeden. Simpel gesteld toont een geestelijke of emotionele blokkade zich in weerstand en negatieve associaties bij het lopen van de gerelateerde gang en omgekeerd.

Voorbeelden van stagnerende overtuigingen

Labyrint van stagnatie

Labyrint van stagnatie

In het afgebeelde labyrint zijn alle gangen gestagneerd. Gelukkig is dat meestal niet de praktijk, althans, is de ene stagnatie veel dominanter dan de andere en is het praktisch je in je wens tot verandering te beperken.
Voorbeelden:
“Ik moet nodig iets gaan doen.” (gang 3, geel)
“Het is toch niet goed genoeg.” (gang 1, rood)
“Het heeft eigenlijk geen zin.” (gang 7, paars)
“Ik kan beter mijn mond erover houden.” (gang 5, turquoise)

Labyrint lopen

Het is niet zo dat alle problemen verdampen als je maar met aandacht het labyrint loopt. Het gebeurt wel regelmatig bij mijn labyrint sessies dat mensen via de wandeling zich bewuster worden van mogelijke stagnaties. Daarbij creëren zij soms ter plekke fysieke rituelen om in hun gevoel daarover iets te veranderen. Door de combinatie van gerichte aandacht en fysiek handelen kunnen ze hun ervaringen dieper doorleven en verankeren.
In mijn boek Enjoying the Gift of Being Uncommon staat uitgebreid het labyrint van stagnatie, het labyrint van voortgaande expressie en de theoretische achtergrond beschreven.