Verken Xi

Waar het eerste goede gebruik, (H)erken Xi, vooral gaat over de vraag of iemand Xi (extra intelligent en/of intens) is, gaat het tweede, Verken Xi, over de vraag hoe iemand Xi is.
Vanwege de enorme diversiteit qua eigenschappen van Xi-ers en dus hun beperkte onderlinge vergelijkbaarheid, komen velen er pas geleidelijk achter op welke manier ze nu eigenlijk ongewoon zijn. Door de verkenning van de eigen Xidentiteit (een samentrekking van Xi en identiteit), kan je dat op een gestructureerde manier onderzoeken: De Xidentiteit staat voor een verzameling van negen karakteristieke facetten van Xi zijn.
Door te verkennen hoe het met deze facetten gesteld is, krijg je meer zicht op de specifieke manier van Xi zijn, op sterktes en zwakheden en op andere aandachtspunten voor het realiseren van een duurzame persoonlijke effectiviteit.

Rondleiding

In het submenu onder VERKEN Xi, zoals hier links zichtbaar, geef ik een toelichting op:

  • Het model van de Xidentiteit;
  • De negen facetten in kort bestek.

Voor een meer uitgebreide toelichting verwijs ik naar de twee boeken.
In Verleid jezelf tot excellentie is de toelichting uitgebreider, maar ontbreken twee van de negen facetten, die pas bij het tweede boek, Enjoying the Gift of Being Uncommon, door mij werden uitgewerkt.
Ook kan ik presentaties over (delen van) de Xidentiteit verzorgen.