Mannelijke / vrouwelijke archetypen

Xident-mvBij het facet Xinastie heb ik al genoemd hoe opvattingen over de rol van man en vrouw blokkerend kunnen werken op de ontwikkeling en expressie van iemands Xi.
Archetypen bieden een beeldende manier om bepaalde denk- en gedragspatronen expliciet te maken en daarmee een richting voor verandering te wijzen.

Mannelijke archetypen

Mijn aanpak is een uitbreiding van het werk van Moore en Gillette over mannelijke archetypen, zoals beschreven in hun boek King Warrior Magician Lover uit 1990.
Zij onderscheiden vier essentiële aspecten van een gerijpte volwassen mannelijke psyche, zoals genoemd in de titel van hun boek, door mij vertaald als: Vorst, Krijger, Magiër (of Sjamaan), Levenslustige.
Daarnaast benoemen ze per aspect twee dysfunctionele (schaduw-) vormen en dito versies voor de kindfase.
Essentieel is het besef dat mannelijke archetypen niet zijn voorbehouden aan het mannelijke geslacht, maar dat ook vrouwen zich in mannelijke archetypen meer of minder kunnen herkennen.

Vrouwelijke archetypen

Ik was niet tevreden met de in de literatuur gangbare vrouwelijke archetypen en zocht naar een complementaire vorm die verder ging dan de visie van Moore en Gillette daarop.
Mede dankzij de gesprekken met mijn collega Amanda Bouman kwam ik tot vier essentiële aspecten van de gerijpte volwassen vrouwelijke psyche, namelijk: Regisseur, Beschermster, Voedster en Gastvrouw en vier maal twee schaduwvormen.
Ook hier is aan de orde dat de vrouwelijk archetypen niet zijn voorbehouden aan het vrouwelijke geslacht, maar dat ook mannen zich in vrouwelijke archetypen meer of minder kunnen herkennen.

Praktisch gebruik

Door op zoek te gaan naar de gerijpte of schaduw archetypen, mannelijk of vrouwelijk, die het meeste herkenning geven, ontstaat meer zicht op sterktes, zwaktes en mogelijke ontwikkeling. Vaak biedt de Xinastie aanknopingspunten voor de herkenning van schaduwpatronen.
De praktische aanpak daarbij is om een of twee archetypen te kiezen die zowel zeer herkenbaar zijn als aantrekkelijk om de aandacht op te richten, gegeven de vraagstelling van de coaching.

In Verleid jezelf tot excellentie! staan de verschillende archetypen en hun schaduwpatronen benoemd en toegelicht, met extra aandacht voor de betekenis van de Vorst / Regisseur.

   pagina