Extravert / Introvert

Xident-EIToen Jung in de twintiger jaren van de vorige eeuw bezig was met zijn theorie van psychologische typen maakte hij de relatie tussen het individu en zijn omgeving tot een van de kenmerkende factoren.
Hij onderscheidde ‘Extraversie’, naar buiten gekeerdheid, en ‘Introversie’, naar binnen gekeerdheid.

Een Extravert is primair bezig met de wereld van mensen en activiteiten om hem heen.
Een Introvert leeft vooral in zijn innerlijke wereld van ideeën en concepten.
Het onderscheid gaat over gradatie in voorkeur, een extravert mens kan dus ook af en toe introverte trekjes vertonen, en andersom.

Een andere beschrijving van extraversie en introversie is als volgt:
een Extravert krijgt energie van gezelschap,
een Introvert krijgt energie van alleen zijn.
Mijn eigen samenvatting van de verschillen is:
Een Extravert heeft voorkeur voor: veel, vaak, breed en onmiddellijk,
Een Introvert heeft voorkeur voor: weinig, af en toe, diep en na een pauze.

Niet vervulde verwachtingen

Het is voor beide typen niet eenvoudig om goed te begrijpen waarom de ander zo anders is en zich zo anders gedraagt. 
Extraverten zullen vanwege hun aard gemakkelijk hardop zeggen wat ze ergens van vinden en Introverten doen dat juist niet spontaan. Verder vormen Extraverten een meerderheid (65%).

Daarom associëren veel mensen introversie met een soort stoornis, een gebrek aan communicatieve vaardigheden, niet-sociaal gedrag, depressiviteit en dergelijke.
Daarbij wordt over het hoofd gezien dat introverten juist een bijzondere bijdrage kunnen leveren door hun sterke vermogen tot reflectie en verdieping en tot betekenisvolle en solide relaties.
In het boek van Marti Olsen Laney ‘Het introverte type: een stille kracht‘ wordt daar uitgebreid op ingegaan.

Xi-ers en introversie

Introversie komt relatief vaak (dus veel meer dan 35%) bij Xi-ers voor, maar in verschillende gedaanten:

  • enerzijds de ‘gebruikelijke’ introversie, dus een sterke naar binnen gerichtheid, van ‘stille waters hebben diepe gronden’ tot merkbare schuwheid in gezelschap.
  • anderzijds kan met name een sterke intuïtie of een zintuiglijke extra ontvankelijkheid (hoogsensitiviteit) tot introverte karakteristieken leiden, terwijl de persoon in kwestie graag het gezelschap van mensen opzoekt, iets wat juist met extraversie is verbonden.

Bij de keuze van werkomgeving of functie maakt introversie of extraversie een relevant verschil. Want in werkomgevingen met een dominant extraverte cultuur schiet de Introvert in de ogen van de collega’s voortdurend tekort, en kan hij zelf ook gaan geloven dat cursussen en trainingen sociale vaardigheden een laatste redmiddel zijn. Schaamte, schuldgevoelens en vervreemding van de eigen kracht kunnen het gevolg zijn.

Het effect van intuïtie

Veel Xi-ers zijn uitgerust met een sterke intuïtie waardoor ze in staat zijn om in gezelschap stemmingen goed aan te voelen. Ze kunnen daar ook last van krijgen, hetzij door de hoeveelheid informatie, hetzij door de aard ervan. Ze lopen als het ware vol met indrukken, of raken door de indringende informatie de verbinding met zichzelf kwijt. Kortom, ze krijgen behoefte aan afzondering om al die indrukken een plek te geven of om de eigen energievoorziening te hervinden.

Dat is gedrag dat men associeert met introversie. Bij invulling van vragenlijsten leidt dat tot de conclusie ‘introvert’ en dat kan ook het geval zijn.
Maar als de betrokkene desgevraagd zelf aangeeft veel prijs te stellen op ‘onder de mensen zijn’ en na het opladen juist onmiddellijk weer gezelschap opzoekt, dan is er feitelijk sprake van een extraverte aard. De kunst voor zo iemand is om een goede eigen balans te vinden tussen ‘in gezelschap zijn’ en ‘indrukken verwerken’.

   pagina