Xidentiteit

De Xidentiteit is een verzameling van negen karakteristieke facetten van Xi die elkaar wederzijds beïnvloeden. De facetten kunnen als richtpunt worden gebruikt om meer duidelijkheid te krijgen hoe iemand Xi is.
Natuurlijk is het geen blauwdruk van iemands persoonlijkheid: Dat zou een nogal benauwde kijk zijn op ieders rijkdom aan eigenschappen. Het is een model uit onze coachingspraktijk, ontstaan door allerlei methoden en concepten toe te passen.
De verschillende facetten vestigen de aandacht op aspecten waarin Xi-ers vaak afwijken van meer normaal intelligente mensen, bijvoorbeeld door de mate of de complexiteit waarin ze zo’n aspect laten zien.
De combinatie van al die ongewone trekken is als een juweel: hoe beter Xi-ers de facetten kennen en ‘poetsen’ des te meer zullen ze ermee kunnen schitteren.

Xidentiteit

Xidentiteit

Je Xidentiteit is dus te gebruiken als een praktisch model om je eigen mogelijkheden in kaart te brengen en maximaal te benutten, in het besef van de eigen kwetsbaarheden en van de risico’s voor onbalans of vastlopen. In de coachingsgesprekken of bij sommige activiteiten gebruik ik vragenlijsten e.d. om bepaalde facetten helderder te krijgen.

Toelichting op het model

Het centrale facet ‘mate van Xi‘ werkt als een versterkingsfactor op de overige acht facetten. Hoe sterker iemand Xi is, des te extremer is het karakter van de facetten.
De groepering van de facetten rondom dat centrale facet is o.a. gerelateerd aan de typische karakteristieken van Xi-ers, zoals genoemd bij (H)erken Xi: Intens, Complex en Gedreven. Sommige facetten tonen zich bij meer dan één karakteristiek.


De Intensiteit van een Xi-er toont zich relatief sterk bij de facetten:

 • m/v archetypen
 • extra ontvankelijkheid
 • extra taakgerichtheid / empathie
 • Xinastie.


Intensiteit facetten

De complexiteit van een Xi-er toont zich relatief sterk bij de facetten:

 • Temperament
 • beelddenken / begripsdenken
 • Meervoudige Intelligenties
 • m/v archetypen
 • extra ontvankelijkheid


Complexiteit facetten

De focus / gedrevenheid van een Xi-er toont zich relatief sterk bij de facetten:

 • Temperament
 • extraversie / introversie
 • Xinastie
 • extra taakgerichtheid / empathie.


Focus facetten

 

Het getoonde model, zoals beschreven in Enjoying the Gift of Being Uncommon, is een uitbreiding van de versie uit 2007, zoals beschreven in Verleid jezelf tot excellentie.

   pagina