Waarom kennis van Xi

Herken je jezelf wezenlijk in drie van de volgende vijf kenmerken?

  1. Intellectueel vaardig, kan niet tegen onbegrijpelijke stupiditeiten.
  2. Structureel nieuwsgierig, grenzeloze hekel aan dat wat saai of routineus is.
  3. Behoefte aan autonomie, vecht of maakt zich klein als die wordt aangetast.
  4. Grenzeloos en mateloos in najagen interesses, moeite met loslaten daarvan of met onbegrijpelijke ongeïnteresseerdheid.
  5. Onbalans tussen emotioneel en intellectueel zelfvertrouwen, het een is flink hoger dan het ander, of andersom.

Dan zou het goed kunnen dat je iemand bent die ongewoon intelligent is, en/of op een ongewoon intense manier in het leven staat. Om praktische redenen is voor die hoedanigheid de afkorting Xi gekozen, voor eXtra intelligent en eXtra intens. Mensen die Xi zijn, kan je Xi-ers noemen.
Op dezelfde manier zou je bij andere mensen (volwassenen of kinderen) kunnen herkennen dat ze Xi zijn, ook al zijn zij daar zelf niet in geïnteresseerd.

Nou en?

De essentie is niet het al dan niet toekennen van een label Xi. Het gaat erom in hoeverre je met de informatie die er over Xi beschikbaar is, een betere verklaring kan verkrijgen over allerlei patronen in gedrag, over kenmerken van interactie, over keuzes rond leven en werken, dan wanneer je blijft aannemen dat iemand ‘gewoon intelligent’ of ‘gewoon intens’ is. Met die betere verklaring is het makkelijker om in beheer te zijn over je sterke en minder sterke eigenschappen en om als persoon te groeien.

Eigen waarneming

Xi-ers zijn een bonte verzameling mensen: ze kunnen briljant, irritant, vol ideeën, dramatisch, opwindend of deprimerend, buitengewoon amusant, consequent destructief, afstandelijk of overweldigend behulpzaam, en soms een simultane combinatie van een aantal van deze eigenschappen zijn. De noemer, voorzover hanteerbaar, heeft de trefwoorden intens, ongewoon en divers.
Dat maakt dat je voor al de hier aangeboden informatie steeds via je eigen waarneming de vraag moet stellen: Is dit relevant en behulpzaam in mijn situatie? Juist door de diversiteit van Xi-ers valt bij een bepaalde Xi-er de ene eigenschap veel meer op dan een andere.
Het gaat mij om het aanreiken van aanknopingspunten rond de belangstellende vraag: “Hoe is het om jou te zijn?” Het resultaat van de vraag is vaak een vergrote persoonlijke effectiviteit dankzij een verhelderd besef van de eigen identiteit.