Bij individuele coaching

Het labyrint laat zich op verschillende wijzen gebruiken bij individuele coachings trajecten.

Je eigen ‘Persoonlijk Labyrint’ lopen

Doorgaans als onderdeel van een coachingstraject, ga ik samen met de cliënt naar een bij voorkeur zanderige plek zoals het strand, en teken daar met een hark een labyrintvorm volgens zijn/haar voorkeuren qua plaats, oriëntatie en grootte; zijn/haar Persoonlijk Labyrint.
Zie de beschrijving van dit ongewone ‘gesprek’ bij de betreffende bladzijde. Een aantal foto’s van persoonlijke labyrinten staan in de foto galerij.

Bij het wandelen blijken vaak als vanzelf de hieronder beschreven gedachten en gevoelens boven te komen en ontstaat een nieuwe en fysieke beleving van de vraag waar aan gewerkt wordt. Het is verrassend, ontroerend, verfrissend en iedere keer weer anders.

Op pad voor excellentie

In Verleid jezelf tot excellentie! gebruik ik het labyrint als structuur om te beschrijven hoe het proces van tot excellentie komen zich over verschillende fasen uitstrekt, die per fase aansluiten op de symbolische betekenis van de betreffende gang van het labyrint.
De fasen zijn, in trefwoorden:

Wat wil je bereiken?
Welk gevoel roept dat vanuit je Xi zijn bij je op?
Confrontatie met externe factoren.
Met wie wil je zijn?
Waar ben je voor?
Waar ga je voor?
Ik doe wat ik doe!

In het boek wordt een en ander verder uitgewerkt.

Het labyrint van voortgaande expressie en van stagnatie

Bij het schrijven van Enjoying the Gift of Being Uncommon had ik inmiddels ontdekt dat het labyrintpatroon correspondeert met het proces van persoonlijke expressie als zodanig, en dat in de verschillende gangen de beweging zowel door kan gaan als kan stagneren.

Labyrint van stagnatie

Labyrint van stagnatie

Die stagnatie blijkt vaak gekoppeld aan bepaalde (Jungiaanse) Schaduw aspecten in onze persoonlijkheid. Het doorwerken en weer in het licht zetten van dat aspect kan de stagnatie opheffen, of minder dominant maken.
Intrigerend is, dat dit ook fysiek in het labyrint tijdens het lopen van de betreffende gang ervaren kan worden, zoals ik inmiddels al een paar keer heb meegemaakt.

Dit is in de appendix van het boek verder uitgewerkt. Op deze bladzijde van het gedeelte over Pas Xi toe ga ik er beknopt op in.