Het klassieke labyrint

labyvormpad

Labyrint patroon en -pad

Een labyrint is een wandelpad volgens een eeuwenoude ritmische structuur. Het lopen van een labyrint is een manier om geconcentreerd met eigen actuele thema’s bezig te zijn, of om simpelweg tot rust en ontspanning te komen.
De eerste afbeeldingen van het z.g. klassieke of Kretenzische labyrintpatroon dat hier gebruikt wordt zijn minstens 3500 jaar oud. Door de eeuwen heen hebben mensen het labyrint gebruikt als instrument voor meditatie en als ritueel bij veranderingen van seizoen of van iemands levensfase (rite de passage).

Bij de afbeeldingen hiernaast vind je bovenin de weg naar het centrum door tussen de lijnen van het patroon naar binnen te lopen. Je loopt dan de slingerlijn die onderin staat afgebeeld. De middelste afbeelding combineert patroon en pad.

Veilige microkosmos

Bij het lopen van een labyrint hoef je je geen zorgen te maken over de juiste route. Als je het pad volgt kom je in het centrum uit. Het is geen doolhof waar je tussen hoge heggen kan verdwalen.
In het labyrint zie je waar je loopt. De opeenvolging van linksom en rechtsom bewegen brengt je in balans en stimuleert je creativiteit.
Het labyrint is een veilige ruimte, een microkosmos, waarin je problemen kan doorleven en loslaten en waarin je oplossingen kan ontvangen.

Volgorde

Het pad naar het centrum doorloopt zeven ‘gangen’ in een bepaalde volgorde. Als je de gangen van buiten naar binnen nummert is het volgordepatroon van het pad: 3-2-1-4-7-6-5-centrum.
De gebruikte kleuren zijn zeven kleuren van de regenboog die verwijzen naar de symbolische kleur van bepaalde energie knooppunten in het lichaam, waarmee de betreffende gangen corresponderen.
In mijn beide boeken ga ik nader op die betekenissen in.
Voor het lopen van het labyrint is deze kennis overigens niet noodzakelijk en voor sommige mensen leidt het zelfs af bij het op het eigen gevoel gericht lopen van het pad.