Over Willem

Geboortejaar 1952.
Stadskind uit Scheveningen, dat geleidelijk heeft ervaren hoe belangrijk mensen, natuur en ruimte voor hem zijn. De ruimte in jezelf en bij de ander, de ruimte in de natuur van het strand, de duinen, de polders, van water, lucht en zon.

Eigen ontwikkeling

Ik ben mijn loopbaan begonnen als wiskundig ingenieur (Delft, 1979), en verbreedde mijn werkterrein met de Beroepsopleiding Organisatiekunde (SIOO, 1988). Ik werkte 10 jaar bij TNO en 7 jaar bij BSO/Advies, later Origin/Advies.
Gefascineerd door wat mensen binnen en buiten organisaties beweegt, is mijn aandachtsgebied via cursussen, symposia en eigen productontwikkeling geleidelijk opgeschoven naar loopbaanadvisering en coaching.

Sinds de zelfstandige vestiging in de maatschap Kuipers & Van Kempen (1996) heeft die focus zich verder ontwikkeld en ligt sinds 2000 het accent op ‘extra intelligente mensen’; bijzonder begaafde (jong-)volwassenen. Op mijn eigen wijze ben ik sindsdien via theorie en praktijk bezig geweest met kennisontwikkeling en -overdracht op dit relatief onontgonnen terrein.
Het kiezen van de naam Ximension voor al mijn activiteiten vanaf 2013, met het bijbehorende logo en een vernieuwde aanpak van mijn website, is de volgende stap in die ontwikkeling.

Ontdekking en ontwikkeling van identiteit

Voor veel Xi-ers blijken de Xi-aspecten van hun persoonlijkheid nog relatief onbekend terrein. Soms door oude overtuigingen en/of nare ervaringen rond het ‘niet bijzondere’ van hun eigen intelligentie, soms juist door een relatieve focus op de cognitieve aspecten van hun hoogbegaafdheid.
In beide gevallen doet de herkenning en erkenning van Xi een groeiend besef ontstaan dat rond de eigen identiteit op dit stuk nog van alles te ontdekken en zinvol te ontwikkelen is.

Het is mijn streven om Xi-ers te stimuleren om oude wikkels om hun kern los te laten, zodat ze beter beseffen wie ze zijn en wat hun unieke kracht is. Daarvoor kan ik tegenstrijdige opvattingen ontwarren, achterhaalde overtuigingen zichtbaar maken en hen leren de betekenis van gebeurtenissen te gebruiken als spoor voor de toekomst.
Ik ben van dienst bij het bereiken van een duurzame balans tussen verstand en gevoel, tussen logica en intuïtie, tussen denken en doen, tussen aanpassing aan hun omgeving en zichzelf blijven.

Het pad vervolgen

Doel en effect van die betere kennis van jezelf, is een betere inschatting van de mate waarin je soms ongewoon of anders bent en van de wijze waarop je dat in je dagelijkse praktijk van werk en privéleven tot expressie kan brengen.
Dat is voor mijzelf de rode draad in mijn werk en de verbinding met mijn ingenieurs opleiding van lang geleden:
Het gaat om de praktische en optimale toepassing van kennis, ervaring en creativiteit: Bevlogen voortgaan op je levenspad met toenemende helderheid over wie je eigenlijk bent, en in diezelfde beweging – op je geheel eigen wijze – complex, intens en gedreven aan de slag.
Of in enkele woorden samengevat:

Thuiskomen bij jezelf,
gebruiken wat je vindt.