Publicaties

Ik houd van lezen en van schrijven. Ik kon als kind al eindeloos boeken lezen en taal heeft mij altijd gefascineerd. Ik was secretaris bij een studentenvereniging en schreef de clubkrant vol, enzovoort. Schrijven is voor mij een manier om te ontdekken wat ik weet en wat ik ergens van vind. En als andere mensen het lezen en er met mij over praten, ontdek ik weer meer en help hen tegelijk om hun eigen ontdekkingen te doen.

Als onderdeel van mijn kennisontwikkeling en -overdracht rond Xi ben ik sinds 2002 geleidelijk de voorgangers van deze website met teksten gaan vullen; de stap naar het schrijven van boeken en artikelen volgde een paar jaar later. Dit menu gedeelte bevat informatie over mijn eigen publicaties of die waar ik actief bij betrokken ben geweest.

 Rondleiding

Mijn twee boeken, Verleid jezelf tot excellentie, en Enjoying the Gift of Being Uncommon, worden ieder op een bladzijde gepresenteerd, met links naar bestelmogelijkheden, de inhoudsopgave en een paar uittreksels.
Ze zijn maar voor een derde gedeelte overlappend, zoals op de vergelijkingspagina wordt toegelicht.
Annelien van Kempen was de samensteller van de Reader Hoogbegaafd-en-Werk 2006, het resultaat van een workshop waarvoor alle deelnemers, waaronder ikzelf, een bijdrage leverden.
In 2007 verscheen in het Amerikaanse blad ‘Advanced Development, a Journal on Adult Giftedness’, mijn artikel How to Charm Gifted Adults into admitting Giftedness; their Own and Somebody Else’s. Het artikel is op de betreffende pagina te downloaden.

Ik heb ook andere artikelen en bijdragen geschreven, waarvan sommigen extern gepubliceerd zijn. Je vindt een selectie op de bladzijde ‘Andere artikelen e.d.’.
Tenslotte zijn er in de afgelopen 11+ jaar in de media diverse artikelen over hoogbegaafd / Xi en over (Annelien en) mij verschenen. Een selectie daarvan vind je op ‘Xi in de media’.