Andere artikelen e.d.

Op deze pagina vind je verwijzingen naar een selectie van vijf artikelen of publicaties van mijn hand.
Ze gaan respectievelijk over excellentie, expressie, mindset, extra taakgerichtheid en extra empathie, en temperament. Vaak kan je een artikel downloaden in pdf-formaat.

Verleid jezelf tot excellentie.

In Kunstzone, tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs, nr. 11, november 2012.

Waarom is het zo vaak zo moeilijk voor volwassenen en kinderen om een ongewoon sterke intelligentie of talent te (h)erkennen en navenant tot uitdrukking te brengen? Lees verder …

Prestatiecontroverse

Hoofdstuk 6 in het boek Hoogbegaafd. Dat zie je zó!, onder redactie van Maud Kooijman-van Thiel (november 2008). Het verslag van een onderzoek naar, en een symposium over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden.

Vormen prestaties een conditio sine qua non, een voorwaarde voor hoogbegaafdheid? Argumenten voor en tegen. Twee kijkrichtingen in het model. Welke keuze maakt u? Lees verder over het boek…

Mindset: hoe bepaalde complimenten averechts uitwerken.

Bewerking van een artikel dat in november 2009 in MensaBerichten 546 werd gepubliceerd.
Bij de aparte bladzijde over Mindset onder ‘Kennis, Pas Xi toe‘, is deze bewerking ook als pdf te downloaden.

Hoe reageer je als mensen je gelukkig prijzen vanwege je extra intelligentie en het gemak waarmee je alles voor elkaar krijgt? In welke mate trek je je gemaakte vergissingen persoonlijk aan? Denk je dat je intelligentie – dus ook je extra intelligentie – min of meer onveranderlijk is, of denk je dat je door gerichte inspanning deze intelligentie kan veranderen? Lees verder…

Extra taakgerichtheid en empathie bij Xi-ers.

Bewerking van een artikel dat in januari 2009 in MensaBerichten 537 werd gepubliceerd.
Bij de aparte bladzijde over ‘Xt en Xe‘ onder ‘Kennis, Verken Xi‘, is deze bewerking ook als pdf te downloaden.

Xi-ers nemen vaak een relatief extreme positie in bij hun interactie, gegeven hun stijlvoorkeur voor ‘taakgerichtheid‘ of ‘mensgerichtheid‘: een aanduiding voor of je in je dagelijks leven en handelen vooral aandacht geeft aan de inhoudelijk optimale vervulling van een taak, of aan de mensen waarmee je je op een of andere wijze verbonden voelt. Lees verder…

Temperament stuurt visie op hoogbegaafdheid.

In november 2006 schreef ik een artikel voor MensaBerichten 515 dat m.i. ook nu nog een relevant perspectief op het onderwerp biedt.

Er zijn verschillende manieren om naar hoogbegaafdheid te kijken: bijvoorbeeld als bewezen prestatie (IQ-test plus werk), of als innerlijke beleving van ongewone intensiteit en complexiteit. Het blijkt dat Temperamentleer een kader biedt om te verklaren waarom de één hoogbegaafdheid liever zus, en de ander liever zo beschouwt en daar maar moeilijk van afwijkt. Hoe verschillend kan je zijn?
Lees verder…