Verleid jezelf tot excellentie! Gereedschap voor extra intelligente mensen

Wie extra intelligent is en wil excelleren is vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over de eigen kwaliteiten remmen af.
Het boek ‘Verleid jezelf tot excellentie. Gereedschap voor extra intelligente mensen’ geschreven door Willem Kuipers in samenwerking met Annelien van Kempen, biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wie zijn extra intelligente mensen? Excellentie, wat is dat? Is het arrogant om excellent te willen zijn? Ben ik wel goed genoeg?

In een prettig leesbare stijl biedt deze uitgave een uitgebreide omschrijving van het begrip extra intelligentie (Xi) en licht de verschillen en overeenkomsten tussen Xi en hoogbegaafdheid toe. Het introduceert de zeven facetten van Xidentiteit en maakt zichtbaar welke karakteristieke eigenschappen een bepalende invloed hebben op de persoonlijkheid van Xi-ers. Het biedt Xi-ers via de metafoor van het labyrint stapsgewijs een proces aan om toe te werken naar een duurzame expressie van hun excellentie.

Dit boek is geschreven voor iedereen die met extra intelligente mensen te maken heeft: voor wie het zelf is, voor wie dierbaren het zijn en voor wie beroepsmatig bij hun wel en wee betrokken is.

Je kunt de inhoudsopgave als pdf-bestand downloaden.

Vrij verkrijgbaar als download

Verleid jezelf tot excellentie! Gereedschap voor extra intelligente mensen
Willem Kuipers in samenwerking met Annelien van Kempen. Zoetermeer: Free Musketeers, werd in de wereld gezet op 22 november 2007.
Het boek was helaas sinds voorjaar 2019 niet meer verkrijgbaar vanwege de opheffing van de uitgever en ik wilde het gedachtegoed graag beschikbaar houden.

In overleg met Annelien van Kempen heb ik besloten om het boek –12,5 jaar na het verschijnen– als pdf op deze website beschikbaar te stellen voor iedereen die er iets mee wil voor de eigen- of andermans persoonlijke ontwikkeling.

Mijn kennis- en persoonlijke ontwikkeling heeft niet stil gestaan in die 12,5 jaar; je bent Xi-er of je bent het niet.
Sommige onderwerpen in het boek zou ik nu anders schrijven, of heb dat inmiddels gedaan, bijvoorbeeld in Enjoying the Gift of Being Uncommon, of op deze website inclusief de blogs vanaf 2014, of in diverse artikelen. Maar het boek heeft naar ons idee nog steeds veel waardevols te bieden en we nodigen je graag uit om dat aan je eigen inzichten te toetsen.
Veel herkenning en leesplezier toegewenst.

Je kunt Verleid jezelf tot excellentie! hier downloaden.