Extra ontvankelijkheid

Extra Ontvankelijkheid is een facet dat sterk bepaalt hoe extra intelligente mensen functioneren. Het is een aangeboren extra stimuleerbaarheid van (delen van) het zenuwstelsel (inclusief de hersens), waardoor zintuiglijke indrukken, informatie en fysieke ervaringen heftig, complex en lang doorwerken bij de persoon. Dat leidt tot een buitengewoon intense beleving van de werkelijkheid en een dito reactie daarop, die zich wel … ….. lees verder

Temperament

Temperamentleer is geïntroduceerd door Hippocrates in 370 v.C. en heeft door de eeuwen heen verschillende vormen en wisselende populariteit gekend. De grondgedachte is dat er vier wezenlijk verschillende persoonlijkheidspatronen te onderkennen zijn. David Keirsey introduceerde in 1978 in zijn boek ‘Please Understand Me’ een koppeling tussen Temperamentleer en de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), een bekend testinstrument, gebaseerd op de Jungiaanse … ….. lees verder

Mannelijke / vrouwelijke archetypen

Bij het facet Xinastie heb ik al genoemd hoe opvattingen over de rol van man en vrouw blokkerend kunnen werken op de ontwikkeling en expressie van iemands Xi. Archetypen bieden een beeldende manier om bepaalde denk- en gedragspatronen expliciet te maken en daarmee een richting voor verandering te wijzen. Mannelijke archetypen Mijn aanpak is een uitbreiding van het werk van … ….. lees verder

Excellentie als proces

Zullen Xi-ers onvermijdelijk tot excellente resultaten op hun vakgebied komen? Of zullen zij (en/of hun omgeving) pas geloven dat het Xi-ers zijn als ze die resultaten zien? Op de bladzijde over ‘Xi of Hoogbegaafd’ heb ik al geschreven dat Xi en de herkenning ervan is gekoppeld aan karakteristieke eigenschappen van iemand, niet aan diens resultaten. Het blijkt dat die eigenschappen … ….. lees verder

Mate van Xi

Het is gemakkelijk voorstelbaar, dat er gradaties van Xi zijn. De een is bijvoorbeeld structureel nieuwsgieriger dan de ander of nog grenzelozer. Anders gezegd: extra intens, extra complex en extra gedreven. In de figuur staat ‘mate van Xi’ in het hart, omdat het naar mijn ervaring als een versterkingsfactor voor de hele Xidentiteit werkt. Naarmate je extra intelligentie sterker is, … ….. lees verder

Beelddenken / Begripsdenken

Beelddenken is denken in een meerdimensionale associatieve structuur van ‘beelden’. Vaak is de structuur sterk visueel, vandaar de naam beelddenken. Bij veel Xi-ers zit er geluid bij, zoals bij videoclips, of gevoelsaspecten. Dan worden het brokstukken beleving of verbeelding. Het is denken ‘met behulp van innerlijke zintuiglijke ervaringen’. Beelddenken is de denkwijze van onze intuïtie en onze creativiteit, en vindt … ….. lees verder

Meervoudige intelligenties

‘Do not ask how smart you are: Ask how you are smart. Do not ask how motivated you are: Ask how you are motivated.’ Howard Gardner Meervoudige Intelligenties is als concept ontwikkeld door de Amerikaan Howard Gardner. Intelligentie is, volgens Gardner, de bekwaamheid om informatie te verwerken, en daarmee problemen op te lossen, vragen op te roepen, of iets te … ….. lees verder

Xidentiteit

De Xidentiteit is een verzameling van negen karakteristieke facetten van Xi die elkaar wederzijds beïnvloeden. De facetten kunnen als richtpunt worden gebruikt om meer duidelijkheid te krijgen hoe iemand Xi is. Natuurlijk is het geen blauwdruk van iemands persoonlijkheid: Dat zou een nogal benauwde kijk zijn op ieders rijkdom aan eigenschappen. Het is een model uit onze coachingspraktijk, ontstaan door … ….. lees verder

Intens, Complex en Gedreven

De visie van Mary Jacobsen In haar boek ‘The Gifted Adult’ introduceert Mary-Elaine Jacobsen de term ‘Everyday Genius’ en koppelt dit aan het verhaal van het Lelijke Eendje om het proces te beschrijven waarin een Xi-er wel kan doen of hij een eendje is, maar dan helaas lelijk blijkt te worden gevonden. Door de ontmoeting van het lelijke eendje met de … ….. lees verder