Isabel Briggs Myers revisited

In 1980, kort na haar dood op 82-jarige leeftijd, verscheen Isabel Briggs Myers’ laatste boek: Gifts Differing: Understanding Personality Type. Haar zoon Peter Myers had geholpen om het boek zijn definitieve vorm te geven. Isabel begon, samen met haar moeder Katherine Briggs, in de veertiger jaren aan de ontwikkeling van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en werkte tientallen jaren aan … ….. lees verder

Ik ga weer een boek schrijven.

Op 7 april ontving Humberto Tan in zijn programma RTL Late Night (afl. 39) o.a. Peter van der Vorst die kwam vertellen over zijn nieuwe programma ‘SlimmerIQen’. Hij wil aandacht vragen voor de leuke en minder leuke kanten van hoogbegaafdheid, gaat HB kids en hun ouders thuis bezoeken en als rode draad is er een wedstrijd waarbij in verschillende disciplines … ….. lees verder

Afgrijselijk slim?

In het blad ésta nr. 11 (10/05 – 23/05 2013) staat een inspirerend artikel van Suzanne Rethans over drie vrouwen die ieder op hun eigen wijze hun ongewone intelligentie in praktijk brengen. De drie interviews zijn aangevuld met een toelichting over wat hoge intelligentie is door Margriet Sitskoorn, en met verhalen uit mijn praktijk over de specifieke situaties waarmee extra … ….. lees verder

Weerbarstig Scrabble spel bij Xi-ers

Een terugkerende zorg of frustratie bij Xi-ers in mijn praktijk is in hoeverre ze kennelijk tekort schieten omdat ze nog niet zo succesvol zijn als sommige van hun familieleden, vrienden, collega’s, klas- of studiegenoten. Terwijl ze zelf het gevoel en ook het verlangen hebben dat ze op de wereld zijn om iets bijzonders te gaan doen, is daar nog niets … ….. lees verder

Open Huis op 20 januari

Binnenkort organiseer ik weer samen met Mechel Ensing-Wijn van Beelddenkwerk en met Annelien van Kempen een Nieuwjaars bijeenkomst en Open Huis. Het thema is ‘Thuis in 2013’. De tijd: van 15.00 tot 18.00 uur. De plaats: de Hoeksteen in Voorburg. Zie voor meer informatie en de uitnodiging deze webpagina.

Supersterren, Harde Werkers, Onafhankelijken

De categorieën van Marylou Streznewski In haar boek ‘Gifted Grownups, The Mixed Blessings of Extraordinary Potential’ (1999) beschrijft Marylou Streznewski dat ze tot de conclusie is gekomen dat je hoogbegaafden ruwweg in drie categorieën kan indelen. Zij noemt deze categorieën Superstars, Strivers en Independents. Wij hebben dat vertaald als Supersterren, Harde werkers en Onafhankelijken. Het is weer een andere manier … ….. lees verder

Ximension en (h)erkenning

…een hogere versnelling… Het is voor veel Xi-ers een bekende ervaring – soms tot hun verbazing of zelfs gêne – dat de interactie met Xi-ers ‘anders’ is: Alsof je opeens accelereert en kan overschakelen naar een hogere versnelling. Of beseft dat je het eigen tempo niet hoeft af te remmen zoals je gewend bent. 
De interactie tussen Xi-ers kan hen … ….. lees verder

Zoveel diversiteit

De afbeelding links is de bekende Normale of Gauss curve, die met de hoogte van de curve boven het IQ-getal op de horizontale as aangeeft hoeveel mensen verhoudingsgewijs zo’n IQ waarde zullen hebben. Het licht gekleurde deel betreft de groep van 2% met een zeer hoog IQ, die met hoogbegaafdheid wordt geassocieerd. Deze (gebruikelijke) weergave wekt de indruk dat deze … ….. lees verder

Herkenning privé

De familie als referentie Omdat intelligentie in hoge mate erfelijk is, zijn ouders, kinderen, broers, zussen en grootouders mogelijk even extra intelligent als de Xi-er die actief met het thema bezig is. Toch ligt herkenning niet altijd voor de hand, omdat: familietraditie of sekse een bepaalde rol voorschrijft, ieder een eigen keuze maakt over zichtbaarheid, de intelligentie op school en … ….. lees verder

Waarom kennis van Xi

Herken je jezelf wezenlijk in drie van de volgende vijf kenmerken? Intellectueel vaardig, kan niet tegen onbegrijpelijke stupiditeiten. Structureel nieuwsgierig, grenzeloze hekel aan dat wat saai of routineus is. Behoefte aan autonomie, vecht of maakt zich klein als die wordt aangetast. Grenzeloos en mateloos in najagen interesses, moeite met loslaten daarvan of met onbegrijpelijke ongeïnteresseerdheid. Onbalans tussen emotioneel en intellectueel … ….. lees verder