Een thema op de groei

Ben je Xi, extra intelligent, extra intens, hoogbegaafd? Hoe relevant, behulpzaam en accuraat is zo’n aanduiding, dat etiket op dit moment voor je? Zoals je weerstand kan voelen om het bij jezelf of bij anderen van toepassing te verklaren, kan je ook na een tijdje het er niet meer over willen hebben. Zoiets als je lidmaatschap van een vereniging willen … ….. lees verder

Wat vind ik er zelf van

Veel verschillen in de benadering van het onderwerp hoogbegaafdheid en extra intelligentie hebben te maken met het gekozen perspectief: Gaat je voorkeur uit naar objectief toetsbare uitspraken, ook over jezelf, of vind je het stimulerender om je eigen zintuiglijke ervaringen als referentie te hanteren. In dit blog vergelijk ik het effect van objectiviteit versus subjectiviteit bij het beschouwen en hanteren … ….. lees verder

SlimmerIQ en Andersschrander

Zoals het plan van Peter van der Vorst om een programma over hoogbegaafdheid te maken mij destijds tot een blog had aangezet, was ik nu benieuwd wat voor programma het was geworden. Dus keek ik afgelopen zondagavond om half tien naar SlimmerIQen. Er komen nog drie afleveringen plus de finale, dus er kan nog iets veranderen, maar de benadering van … ….. lees verder

Weerbarstig Scrabble spel bij Xi-ers

Een terugkerende zorg of frustratie bij Xi-ers in mijn praktijk is in hoeverre ze kennelijk tekort schieten omdat ze nog niet zo succesvol zijn als sommige van hun familieleden, vrienden, collega’s, klas- of studiegenoten. Terwijl ze zelf het gevoel en ook het verlangen hebben dat ze op de wereld zijn om iets bijzonders te gaan doen, is daar nog niets … ….. lees verder

Ximension en (h)erkenning

…een hogere versnelling… Het is voor veel Xi-ers een bekende ervaring – soms tot hun verbazing of zelfs gêne – dat de interactie met Xi-ers ‘anders’ is: Alsof je opeens accelereert en kan overschakelen naar een hogere versnelling. Of beseft dat je het eigen tempo niet hoeft af te remmen zoals je gewend bent. 
De interactie tussen Xi-ers kan hen … ….. lees verder

De kwaliteit achter het verwijt

Omdat Extra Intelligentie (Xi) nu eenmaal per definitie extra is, zal een Xi-er die zijn/haar eigen gang gaat altijd opvallen. Al op jonge leeftijd ontstaat er daardoor irritatie en onbegrip in de omgeving. Dit leidt tot meer of minder expliciete kritiek op het relatieve ’teveel’ van wat dan ook. Er zijn patronen in die kritiek te herkennen, vanwege de typische … ….. lees verder

Zorgen over ongewoon zijn

Hoe erg is het om niet normaal te zijn? Ik hoor bij cliënten met enige regelmaat de verzuchting: “Ik zou soms wel willen dat ik gewoon normaal was.” “Waarom kan ik nou nooit eens gewoon normaal doen?” ‘Normaal zijn’ lijkt een begeerlijke toestand als je het kennelijk niet bent. ‘Normaal’ heeft twee dimensies: de statistische dimensie: Normaal is simpel dat … ….. lees verder

Herkenning privé

De familie als referentie Omdat intelligentie in hoge mate erfelijk is, zijn ouders, kinderen, broers, zussen en grootouders mogelijk even extra intelligent als de Xi-er die actief met het thema bezig is. Toch ligt herkenning niet altijd voor de hand, omdat: familietraditie of sekse een bepaalde rol voorschrijft, ieder een eigen keuze maakt over zichtbaarheid, de intelligentie op school en … ….. lees verder

Herkenning op het werk

Liever aanpassen? Xi-ers leren zichzelf al vroeg een manier om met hun kennelijk andersoortige omgeving te verkeren. Het zijn emotionele keuzes om meer of minder op te vallen. Velen concluderen al dan niet bewust dat ze beter niet als hoogintelligent, laat staan als hoogbegaafd te boek kunnen staan. Zo komt een minderheid als vanzelf tot grote prestaties, verscheidenen kiezen voor onopvallendheid, en … ….. lees verder

Willem en Xi

In het najaar van 2001 bedacht ik de afkorting Xi voor ‘extra intelligentie’ en heb deze sindsdien gebruikt. Die destijds vrij intuïtieve en pragmatische keuze bleek vruchtbaar en voor vele ‘ongewoon begaafde’ mensen een goed hanteerbaar uitgangspunt om zichzelf beter te leren kennen en daarover met anderen te communiceren. Annelien van Kempen en ik waren al een klein jaar bezig … ….. lees verder