What’s in it for me?

Giftedness 101 Afgelopen december kwam Giftedness 101 van Linda Kreger Silverman uit (Linda schreef het voorwoord in Enjoying the Gift of Being Uncommon). Het is een pocket van een kleine 300 bladzijden in de ‘Psych 101 Series’, aangeprezen als: “Short, reader-friendly introductions to cutting-edge topics in psychology…” Inderdaad zeer toegankelijk geschreven, zowel over de vele karakteristieke eigenschappen van ongewoon intelligenten, … ….. lees verder

Afgrijselijk slim?

In het blad ésta nr. 11 (10/05 – 23/05 2013) staat een inspirerend artikel van Suzanne Rethans over drie vrouwen die ieder op hun eigen wijze hun ongewone intelligentie in praktijk brengen. De drie interviews zijn aangevuld met een toelichting over wat hoge intelligentie is door Margriet Sitskoorn, en met verhalen uit mijn praktijk over de specifieke situaties waarmee extra … ….. lees verder

Mindset: hoe bepaalde complimenten averechts uitwerken.

Hoe reageer je als mensen je gelukkig prijzen vanwege je extra intelligentie en het gemak waarmee je alles voor elkaar krijgt? In welke mate trek je je gemaakte vergissingen persoonlijk aan? Denk je dat je intelligentie – dus ook je extra intelligentie – min of meer onveranderlijk is, of denk je dat je door gerichte inspanning deze intelligentie kan veranderen? … ….. lees verder

Excellentie als proces

Zullen Xi-ers onvermijdelijk tot excellente resultaten op hun vakgebied komen? Of zullen zij (en/of hun omgeving) pas geloven dat het Xi-ers zijn als ze die resultaten zien? Op de bladzijde over ‘Xi of Hoogbegaafd’ heb ik al geschreven dat Xi en de herkenning ervan is gekoppeld aan karakteristieke eigenschappen van iemand, niet aan diens resultaten. Het blijkt dat die eigenschappen … ….. lees verder

Bij individuele coaching

Het labyrint laat zich op verschillende wijzen gebruiken bij individuele coachings trajecten. Je eigen ‘Persoonlijk Labyrint’ lopen Doorgaans als onderdeel van een coachingstraject, ga ik samen met de cliënt naar een bij voorkeur zanderige plek zoals het strand, en teken daar met een hark een labyrintvorm volgens zijn/haar voorkeuren qua plaats, oriëntatie en grootte; zijn/haar Persoonlijk Labyrint. Zie de beschrijving … ….. lees verder

Pas Xi toe

Het eerste goede gebruik, (H)erken Xi, is zeker niet eenvoudig, maar relatief rechttoe, rechtaan. Afhankelijk van de emotionele lading van het onderwerp neemt het meer of minder tijd. Het tweede goede gebruik, Verken Xi, is complexer en vraagt bewuste inspanning en moed om de eigen zwakheden en bijzondere krachten onder ogen te zien en in eigendom te nemen. Je zou … ….. lees verder

Drie Goede Gebruiken / Practices

Een paar jaar geleden realiseerde ik mij hoezeer al decennia lang het onderwerp ‘ongewoon hoge intelligentie’ verbonden is met gevoelens van teleurstelling en afwijzing, leidend tot verongelijktheid: Teleurstelling over ongebruikte talenten of gebrek aan inzet of resultaten, tegenover gevoelens van afwijzing, ontkenning, onderschatting of gepest worden. Verwijten aan de maatschappij dat ze haar zeer begaafde burgers niet de plaats wil … ….. lees verder

Andere artikelen e.d.

Op deze pagina vind je verwijzingen naar een selectie van vijf artikelen of publicaties van mijn hand. Ze gaan respectievelijk over excellentie, expressie, mindset, extra taakgerichtheid en extra empathie, en temperament. Vaak kan je een artikel downloaden in pdf-formaat. Verleid jezelf tot excellentie. In Kunstzone, tijdschrift voor kunst & cultuur in het onderwijs, nr. 11, november 2012. Waarom is het … ….. lees verder

How to Charm Gifted Adults into Admitting Giftedness

How to Charm Gifted Adults into Admitting Giftedness: Their Own and Somebody Else’s is de titel van een artikel van Willem Kuipers dat gepubliceerd is in Volume 11, 2007 van het Amerikaanse blad ‘Advanced Development, a Journal on Adult Giftedness’. Dit ‘refereed journal’ wordt uitgegeven door ‘The Institute for the Study of Advanced Development, Inc.’ (ISAD), een nonprofit onderzoeksinstituut in … ….. lees verder