Afgrijselijk slim?

In het blad ésta nr. 11 (10/05 – 23/05 2013) staat een inspirerend artikel van Suzanne Rethans over drie vrouwen die ieder op hun eigen wijze hun ongewone intelligentie in praktijk brengen. De drie interviews zijn aangevuld met een toelichting over wat hoge intelligentie is door Margriet Sitskoorn, en met verhalen uit mijn praktijk over de specifieke situaties waarmee extra … ….. lees verder

Weerbarstig Scrabble spel bij Xi-ers

Een terugkerende zorg of frustratie bij Xi-ers in mijn praktijk is in hoeverre ze kennelijk tekort schieten omdat ze nog niet zo succesvol zijn als sommige van hun familieleden, vrienden, collega’s, klas- of studiegenoten. Terwijl ze zelf het gevoel en ook het verlangen hebben dat ze op de wereld zijn om iets bijzonders te gaan doen, is daar nog niets … ….. lees verder

Supersterren, Harde Werkers, Onafhankelijken

De categorieën van Marylou Streznewski In haar boek ‘Gifted Grownups, The Mixed Blessings of Extraordinary Potential’ (1999) beschrijft Marylou Streznewski dat ze tot de conclusie is gekomen dat je hoogbegaafden ruwweg in drie categorieën kan indelen. Zij noemt deze categorieën Superstars, Strivers en Independents. Wij hebben dat vertaald als Supersterren, Harde werkers en Onafhankelijken. Het is weer een andere manier … ….. lees verder

Ximension en (h)erkenning

…een hogere versnelling… Het is voor veel Xi-ers een bekende ervaring – soms tot hun verbazing of zelfs gêne – dat de interactie met Xi-ers ‘anders’ is: Alsof je opeens accelereert en kan overschakelen naar een hogere versnelling. Of beseft dat je het eigen tempo niet hoeft af te remmen zoals je gewend bent. 
De interactie tussen Xi-ers kan hen … ….. lees verder

De kwaliteit achter het verwijt

Omdat Extra Intelligentie (Xi) nu eenmaal per definitie extra is, zal een Xi-er die zijn/haar eigen gang gaat altijd opvallen. Al op jonge leeftijd ontstaat er daardoor irritatie en onbegrip in de omgeving. Dit leidt tot meer of minder expliciete kritiek op het relatieve ’teveel’ van wat dan ook. Er zijn patronen in die kritiek te herkennen, vanwege de typische … ….. lees verder

Zorgen over ongewoon zijn

Hoe erg is het om niet normaal te zijn? Ik hoor bij cliënten met enige regelmaat de verzuchting: “Ik zou soms wel willen dat ik gewoon normaal was.” “Waarom kan ik nou nooit eens gewoon normaal doen?” ‘Normaal zijn’ lijkt een begeerlijke toestand als je het kennelijk niet bent. ‘Normaal’ heeft twee dimensies: de statistische dimensie: Normaal is simpel dat … ….. lees verder

Zoveel diversiteit

De afbeelding links is de bekende Normale of Gauss curve, die met de hoogte van de curve boven het IQ-getal op de horizontale as aangeeft hoeveel mensen verhoudingsgewijs zo’n IQ waarde zullen hebben. Het licht gekleurde deel betreft de groep van 2% met een zeer hoog IQ, die met hoogbegaafdheid wordt geassocieerd. Deze (gebruikelijke) weergave wekt de indruk dat deze … ….. lees verder

Herkenning privé

De familie als referentie Omdat intelligentie in hoge mate erfelijk is, zijn ouders, kinderen, broers, zussen en grootouders mogelijk even extra intelligent als de Xi-er die actief met het thema bezig is. Toch ligt herkenning niet altijd voor de hand, omdat: familietraditie of sekse een bepaalde rol voorschrijft, ieder een eigen keuze maakt over zichtbaarheid, de intelligentie op school en … ….. lees verder

Herkenning op het werk

Liever aanpassen? Xi-ers leren zichzelf al vroeg een manier om met hun kennelijk andersoortige omgeving te verkeren. Het zijn emotionele keuzes om meer of minder op te vallen. Velen concluderen al dan niet bewust dat ze beter niet als hoogintelligent, laat staan als hoogbegaafd te boek kunnen staan. Zo komt een minderheid als vanzelf tot grote prestaties, verscheidenen kiezen voor onopvallendheid, en … ….. lees verder

Xi en IQ-score

De eerste intelligentietest, zoals we die nu kennen werd in 1904 door Alfred Binet ontwikkeld. Sindsdien zijn er talloze testen ontwikkeld en evenzovele opvattingen over de juistheid van een specifieke benadering en de exactheid van de meting. Score is afhankelijk van soort test Een IQ-score is een getal, bijvoorbeeld 140. Maar de ene IQ-test heeft een ander bereik van mogelijke … ….. lees verder