Xi of Hoogbegaafd

Objectief en subjectief Of iemand wel of niet hoogbegaafd is, wordt in principe bepaald door een externe autoriteit, volgens een bepaalde norm (>98%) en een genormeerde toetsing, al dan niet in combinatie met andere formele vereisten. Er wordt dus gestreefd naar een objectieve diagnose door een professional. Of iemand wel of niet extra intelligent is, kan hij/zij zelf concluderen op … ….. lees verder

Intens, Complex en Gedreven

De visie van Mary Jacobsen In haar boek ‘The Gifted Adult’ introduceert Mary-Elaine Jacobsen de term ‘Everyday Genius’ en koppelt dit aan het verhaal van het Lelijke Eendje om het proces te beschrijven waarin een Xi-er wel kan doen of hij een eendje is, maar dan helaas lelijk blijkt te worden gevonden. Door de ontmoeting van het lelijke eendje met de … ….. lees verder

Signalement van Xi

Definitie Extra intelligentie (Xi) is de aanduiding voor een subjectief bepaald, uitzonderlijk hoog niveau op één of meer vormen van intelligentie. De term wordt meestal bijvoeglijk gebruikt: Iemand is extra intelligent; iemand is Xi of iemand is een Xi-er. Hoe herken je Xi? Vanuit theorie en praktijkervaring hebben Willem Kuipers en Annelien van Kempen in 2001 vijf karakteristieke eigenschappen voor … ….. lees verder

Willem en Xi

In het najaar van 2001 bedacht ik de afkorting Xi voor ‘extra intelligentie’ en heb deze sindsdien gebruikt. Die destijds vrij intuïtieve en pragmatische keuze bleek vruchtbaar en voor vele ‘ongewoon begaafde’ mensen een goed hanteerbaar uitgangspunt om zichzelf beter te leren kennen en daarover met anderen te communiceren. Annelien van Kempen en ik waren al een klein jaar bezig … ….. lees verder

Drie Goede Gebruiken / Practices

Een paar jaar geleden realiseerde ik mij hoezeer al decennia lang het onderwerp ‘ongewoon hoge intelligentie’ verbonden is met gevoelens van teleurstelling en afwijzing, leidend tot verongelijktheid: Teleurstelling over ongebruikte talenten of gebrek aan inzet of resultaten, tegenover gevoelens van afwijzing, ontkenning, onderschatting of gepest worden. Verwijten aan de maatschappij dat ze haar zeer begaafde burgers niet de plaats wil … ….. lees verder

Waarom kennis van Xi

Herken je jezelf wezenlijk in drie van de volgende vijf kenmerken? Intellectueel vaardig, kan niet tegen onbegrijpelijke stupiditeiten. Structureel nieuwsgierig, grenzeloze hekel aan dat wat saai of routineus is. Behoefte aan autonomie, vecht of maakt zich klein als die wordt aangetast. Grenzeloos en mateloos in najagen interesses, moeite met loslaten daarvan of met onbegrijpelijke ongeïnteresseerdheid. Onbalans tussen emotioneel en intellectueel … ….. lees verder

Verleid jezelf tot excellentie! Gereedschap voor extra intelligente mensen

Wie extra intelligent is en wil excelleren is vaak zelf het lastigste obstakel. Beperkende overtuigingen over de eigen kwaliteiten remmen af. Het boek ‘Verleid jezelf tot excellentie. Gereedschap voor extra intelligente mensen’ geschreven door Willem Kuipers in samenwerking met Annelien van Kempen, biedt gereedschap om die overtuigingen te verruimen. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wie zijn extra intelligente … ….. lees verder

Presentaties op aanvraag

Wil je (betrokkenheid met) het onderwerp Xi of hoogbegaafdheid in een groep aan de orde stellen, of de bestaande kennis erover vergroten, dan is mij uitnodigen voor een presentatie of workshop een effectieve manier om dat te bereiken. Ik vind het heerlijk om mijn ideeën uit te dragen en geïnspireerd te worden door de vragen over mijn verhalen. Presentaties geef … ….. lees verder

Ontmoeting 2019

Vrijdagmiddag 18 januari 2019 vond deze bijeenkomst plaats. Onderstaand is de omschrijving die we eraan hadden gegeven. Het was een erg prettige middag. Bij het begin van 2019 nodig ik je, mede namens Mechel Ensing-Wijn en Annelien van Kempen, graag uit voor een ontmoeting op een bijzondere plek: de ateliers van Mechel en Annelien in Leiden Stevenshof. Voor hen biedt … ….. lees verder