Onherbergzaam Hoogbegaafd Voetstuk

In de NRC Weekend van 21-22 juni stond een stuk over de PR-waarde van militair heldendom (in Haagse invloeden van Tom-Jan Meeus). Parafraserend: Je wilt je eigen organisatie glorieuzer maken door een van je medewerkers –die inderdaad iets bijzonders heeft gedaan– als ultieme held op het schild te heffen. Vervolgens worden in de schijnwerpers van die aanbidding opeens allerlei onvolkomenheden … ….. lees verder

Was iedereen maar (niet zo) empathisch!

De afgelopen jaren ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door de effecten van empathisch vermogen bij de interactie tussen mensen, maar ook bij het vermogen tot focus op een bepaald doel. Bij het schrijven van Verleid jezelf tot excellentie was ik me het belang van dit onderwerp nog niet bewust, in Enjoying the Gift of Being Uncommon heb ik het … ….. lees verder

Isabel Briggs Myers revisited

In 1980, kort na haar dood op 82-jarige leeftijd, verscheen Isabel Briggs Myers’ laatste boek: Gifts Differing: Understanding Personality Type. Haar zoon Peter Myers had geholpen om het boek zijn definitieve vorm te geven. Isabel begon, samen met haar moeder Katherine Briggs, in de veertiger jaren aan de ontwikkeling van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en werkte tientallen jaren aan … ….. lees verder

Ik ga weer een boek schrijven.

Op 7 april ontving Humberto Tan in zijn programma RTL Late Night (afl. 39) o.a. Peter van der Vorst die kwam vertellen over zijn nieuwe programma ‘SlimmerIQen’. Hij wil aandacht vragen voor de leuke en minder leuke kanten van hoogbegaafdheid, gaat HB kids en hun ouders thuis bezoeken en als rode draad is er een wedstrijd waarbij in verschillende disciplines … ….. lees verder

Mindset: hoe bepaalde complimenten averechts uitwerken.

Hoe reageer je als mensen je gelukkig prijzen vanwege je extra intelligentie en het gemak waarmee je alles voor elkaar krijgt? In welke mate trek je je gemaakte vergissingen persoonlijk aan? Denk je dat je intelligentie – dus ook je extra intelligentie – min of meer onveranderlijk is, of denk je dat je door gerichte inspanning deze intelligentie kan veranderen? … ….. lees verder

Zoveel diversiteit

De afbeelding links is de bekende Normale of Gauss curve, die met de hoogte van de curve boven het IQ-getal op de horizontale as aangeeft hoeveel mensen verhoudingsgewijs zo’n IQ waarde zullen hebben. Het licht gekleurde deel betreft de groep van 2% met een zeer hoog IQ, die met hoogbegaafdheid wordt geassocieerd. Deze (gebruikelijke) weergave wekt de indruk dat deze … ….. lees verder

Xi en IQ-score

De eerste intelligentietest, zoals we die nu kennen werd in 1904 door Alfred Binet ontwikkeld. Sindsdien zijn er talloze testen ontwikkeld en evenzovele opvattingen over de juistheid van een specifieke benadering en de exactheid van de meting. Score is afhankelijk van soort test Een IQ-score is een getal, bijvoorbeeld 140. Maar de ene IQ-test heeft een ander bereik van mogelijke … ….. lees verder

Xi of Hoogbegaafd

Objectief en subjectief Of iemand wel of niet hoogbegaafd is, wordt in principe bepaald door een externe autoriteit, volgens een bepaalde norm (>98%) en een genormeerde toetsing, al dan niet in combinatie met andere formele vereisten. Er wordt dus gestreefd naar een objectieve diagnose door een professional. Of iemand wel of niet extra intelligent is, kan hij/zij zelf concluderen op … ….. lees verder

Willem en Xi

In het najaar van 2001 bedacht ik de afkorting Xi voor ‘extra intelligentie’ en heb deze sindsdien gebruikt. Die destijds vrij intuïtieve en pragmatische keuze bleek vruchtbaar en voor vele ‘ongewoon begaafde’ mensen een goed hanteerbaar uitgangspunt om zichzelf beter te leren kennen en daarover met anderen te communiceren. Annelien van Kempen en ik waren al een klein jaar bezig … ….. lees verder

Reader Hoogbegaafd-en-Werk 2006

Voorwoord Op 22 november 2005 vond in Driebergen de workshop plaats: ‘I’m Not Gifted, I’m Just Busy. Gifted Adults: Unrecognized Giftedness in Women’ met Linda Kreger Silverman, Ph.D. Zij is psycholoog en directeur van The Institute for the Study of Advanced Development en The Gifted Development Center in Denver, VS. Haar focus is gericht op een alternatieve definitie voor hoogbegaafdheid, … ….. lees verder