Beelddenken en begripsdenken anders bekeken

In mijn vorige blog introduceerde ik hoe radicaal verschillend onze beide hersenhelften met informatie omgaan, met dank aan de hersenhelften hypothese van Iain McGilchrist. In dit blog werk ik preciezer uit hoezeer de ‘werkwijze’ van de rechter hersenhelft (HH) aansluit op de karakteristieken van wat beelddenken (of visueel-ruimtelijk denken) wordt genoemd. Terwijl dito de werkwijze van de linker HH naadloos … ….. lees verder

De hele Xi-er gezien

Na mijn blogs over gevoelsdenken en andere vormen van zintuiglijk denken ontstond er opeens een doorbraak in mijn zoektocht. In dit blog vertel ik over die doorbraak en het uitzicht dat is ontstaan. Laat je niet afschrikken door een wat abstract begin, nut en toepassing volgen vanzelf en zijn wat mij betreft zeer de moeite waard! Het blog is daarmee … ….. lees verder

Hoe werkt jouw filter?

In dit blog vertel ik over de wereld van z.g. Empaten en hoe hun kwaliteiten soms hun persoonlijke effectiviteit in de weg kunnen zitten. Dat komt door de mate waarin ze onder andere de emoties ‘van de buitenwereld’ als het ware zonder filter in zichzelf voelen, wat hun eigen goede voornemens kan ontregelen. Missen diverse Xi-ers en hoogbegaafden ook zo’n … ….. lees verder

Wat vind ik er zelf van

Veel verschillen in de benadering van het onderwerp hoogbegaafdheid en extra intelligentie hebben te maken met het gekozen perspectief: Gaat je voorkeur uit naar objectief toetsbare uitspraken, ook over jezelf, of vind je het stimulerender om je eigen zintuiglijke ervaringen als referentie te hanteren. In dit blog vergelijk ik het effect van objectiviteit versus subjectiviteit bij het beschouwen en hanteren … ….. lees verder

To label or not to label

In mijn gesprekken met cliënten merk ik vaak dat wel of juist niet verstrekte labels als hoogbegaafd, hoogsensitief, Asperger of ADHD bij de één heftiger binnen lijken te komen dan bij de ander. En het zelf verstrekken ervan lijkt dito de één meer te bevredigen dan een ander. Is dat herkenbaar? Hoe makkelijk of juist irrelevant is het voor jou … ….. lees verder

Hoe maakbaar wil je zijn?

Sinds ‘Het strafbare lichaam’ van Karin Spaink uit 1992 bestaat het woord orenmaffia als scheldnaam voor hulpverleners die menen dat lichamelijke ziekten worden veroorzaakt door een verkeerde manier van denken. Dat het je eigen SCHULD is als je ziek wordt, vind ik een liefdeloze gedachte. Maar ik heb er zelf nooit aan getwijfeld dat lichaam en geest een diepgaande relatie … ….. lees verder

Vreemd maar toch dichtbij

Er zijn twee boeken die mij de afgelopen weken veel hebben gebracht, en nog steeds brengen: Mindsight van Dan Siegel (2010) en The Empathic Brain van Christian Keysers (2011). Het eerste boek gaat over de waarde van je actief bewust zijn van de informatie- en energiestromen die zich in je hoofd en lichaam, en in de verbindingen met je omgeving … ….. lees verder

Omgaan met energie

Het is voor veel Xi-ers een concrete ervaring dat ze relatief gevoelig zijn voor indrukken (zie ‘intensiteit‘ en ‘extra ontvankelijkheid‘) en dat bepaalde mensen in werk en privé bijvoorbeeld sterker hun emotioneel ‘systeem’ binnenkomen dan prettig of hanteerbaar is. Anderen ervaren dat ze een ongewoon sterke intuïtie hebben voor wat andere mensen denken of van hen verwachten en dat kan … ….. lees verder

Extravert / Introvert

Toen Jung in de twintiger jaren van de vorige eeuw bezig was met zijn theorie van psychologische typen maakte hij de relatie tussen het individu en zijn omgeving tot een van de kenmerkende factoren. Hij onderscheidde ‘Extraversie’, naar buiten gekeerdheid, en ‘Introversie’, naar binnen gekeerdheid. Een Extravert is primair bezig met de wereld van mensen en activiteiten om hem heen. … ….. lees verder

Het klassieke labyrint

Een labyrint is een wandelpad volgens een eeuwenoude ritmische structuur. Het lopen van een labyrint is een manier om geconcentreerd met eigen actuele thema’s bezig te zijn, of om simpelweg tot rust en ontspanning te komen. De eerste afbeeldingen van het z.g. klassieke of Kretenzische labyrintpatroon dat hier gebruikt wordt zijn minstens 3500 jaar oud. Door de eeuwen heen hebben … ….. lees verder