Kennis

Wil je een indruk krijgen waar Xi (extra intelligentie en intensiteit) nu precies over gaat, dan kan je onder dit menu-element een hoop informatie vinden.
Vergeleken met de eerdere ‘Xi2.nl’ website is het hele ‘kennis-gedeelte’ gesaneerd en opnieuw gestructureerd. De relatie met, en verwijzing naar mijn beide boeken is verduidelijkt. De structuur volgt nu de opzet met de drie goede gebruiken uit Enjoying the Gift of Being Uncommon.
Bij elkaar zijn het nog steeds ruim 30 bladzijden informatie, soms relatief uitgebreid om het punt goed over te brengen. En daar zullen de blog posts geleidelijk bijkomen.

Rondleiding

In drie bladzijden: Waarom kennis van Xi, Willem en Xi, en Drie goede gebruiken, licht ik de context van Xi, mijn rol daarin en mijn visie op de hantering van de ongewone uitdagingen waar Xi-ers voor staan, toe.
Dan volgen de drie submenu’s van respectievelijk HERKEN Xi, VERKEN Xi, en PAS Xi TOE, met elk een tiental bladzijden, die zichtbaar worden door de respectieve titel te kiezen.
De diverse bladzijden hebben wel een impliciete ordening, maar hoeven meestal niet in volgorde gelezen worden.
Kies zoals je het prettig vindt en verander je aanpak naar behoefte.

Stukje historie

Al sinds de eerste website van Kuipers & Van Kempen uit 2002 hebben we er altijd informatie over Xi op gezet. In het begin was dat noodzaak vanwege onze pioniersrol bij het aandacht vragen voor de eigenaardigheden van ongewoon intelligente volwassenen, en vanwege de onbekendheid met onze nieuwe benadering van het onderwerp hoogbegaafdheid, uitgaande van de eigen herkenning van je extra intelligentie.
Naarmate ik meer over het onderwerp ontdekte, voegde ik die informatie toe op de website.
De publicatie van Verleid jezelf tot excellentie! leidde tot een hele nieuwe opzet om een deel van de informatie uit het boek weer te geven. En ook daarna bleef het informatie-aanbod groeien met mijn toenemende kennis en ervaring. Dat kwam de overzichtelijkheid niet ten goede.
Dus is bij de start van Ximension het hele kennisgedeelte opnieuw opgezet.

Het is mijn wens dat zowel ‘beginner’ als ‘gevorderde’ op het onderwerp allerlei van zijn/haar gading vind. Daarom is ook werk gemaakt van de zoekfunctie.
Natuurlijk is er in de boeken, bij de activiteiten, of in coachingsgesprekken nog veel meer informatie te halen. Alvast veel leesplezier gewenst!