Empathisch of taakgericht?

Middagpresentatie

Wat is voor jou belangrijker als je aan een bepaalde gezamenlijke activiteit begint: de relatie met de persoon of personen met wie je bezig gaat, of het resultaat van de activiteit?
Dat zal vaak afhangen van de situatie en de activiteit, maar veel  mensen hebben bij spanning altijd dezelfde voorkeur voor de ene of juist de andere mogelijkheid. Bij Xi-ers kan deze voorkeur relatief sterk zijn en zelfs doorslaan naar een niet meer effectieve mate.
De twee mogelijkheden gaan over respectievelijk empathie en z.g. taakgerichtheid. Het thema is één van de facetten van de Xidentiteit. Omdat bij Xi-ers vanwege hun intensiteit de voorkeur relatief sterk is, heb ik het extra empathie (Xe) en extra taakgerichtheid (Xt) genoemd. Op de betreffende bladzijde van het Kennis gedeelte staan beide voorkeuren uitgebreid beschreven.

Ben je je bewust wat je eigen voorkeur is en hoe die zich verhoudt tot die van voor jou belangrijke mensen in je omgeving? Het blijkt namelijk dat je eigen voorkeur een grote rol speelt bij je werk, maar ook privé, als kind en als volwassene. Meer inzicht daarin vergroot je persoonlijke effectiviteit.
In deze middagpresentatie krijg je een toelichting op de begrippen, vul je een vragenlijst in om je eigen voorkeur te bepalen en ga ik in op de doorwerking van voorkeuren op het werk en binnen de Xinastie.

Praktische zaken

Middagpresentaties bieden verdieping op een thema en interactie tussen inleider en deelnemers.
Tussen 14.30 en 17.30 is er tijd voor ontvangst, een interactieve presentatie, discussie en een borrel.

Datum

Sinds 2018 is deze middagpresentatie niet meer gegeven .

Plaats

De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg
Bij contact staat een plattegrond.

Prijs

Introductieprijs is € 35,- p.p. per middag

Aanmelden

via het inschrijvingsformulier.