Presentaties op aanvraag

Willem presenteertWil je (betrokkenheid met) het onderwerp Xi of hoogbegaafdheid in een groep aan de orde stellen, of de bestaande kennis erover vergroten, dan is mij uitnodigen voor een presentatie of workshop een effectieve manier om dat te bereiken.

Ik vind het heerlijk om mijn ideeën uit te dragen en geïnspireerd te worden door de vragen over mijn verhalen. Presentaties geef ik al sinds mijn schooltijd en over Xi heb ik de afgelopen jaren rond verschillende thema’s gepresenteerd, bijvoorbeeld over archetypen, de drie goede gebruiken, over het labyrint van expressie en van stagnatie, over de Reis van de Held, meer algemeen over alle mogelijke aspecten van Xi en Xidentiteit.

De context was vrije inschrijving, de Dag van de Hoogbegaafdheid, Festival van Talent, Mensa, ouders van schoolgaande kinderen, management en docenten van middelbare scholen, vakgenoten, bij diverse congressen in Nederland en in de Verenigde Staten.
Ik stem de accenten binnen de presentatie af op mijn gehoor, zowel bij mijn voorbereiding als tijdens de presentatie. Er is kennisoverdracht, maar ook nadrukkelijk de vraag wat het gebodene betekent voor iedereen zelf en voor hun omgeving.

Stijl van presentatie

Mijn stijl is door anderen beschreven als onderhoudend, stimulerend en aanzettend tot persoonlijke reflectie, hetzij in het eigen hoofd, hetzij in een kleine groep. Vaak zijn mensen eerst stil na mijn verhaal en ontstaan daarna intense dialogen in kleine groepjes die langer duren dan gebruikelijk.
Ik draag mijn visie op het onderwerp uit, met verwijzing naar mijn diverse bronnen, zonder te vinden dat iedereen het met mij eens moet zijn. Omdat het onderwerp per definitie emotioneel beladen is, laat het mensen niet onverschillig. Voor sommigen is mijn aanpak te onconventioneel, voor de meeste mensen een verademing.

Praktische zaken

Ik vind het prettig om voor mijn inspanningen betaald te worden; het is onderdeel van mijn werk. De ervaring leert dat het ene gehoor daar meer aan kan bijdragen dan het andere. Het is vaak een zaak van wederzijds gunnen.

Als vuistregel voor de vergoeding geldt mijn uurtarief, hetzij zakelijk hetzij particulier, aangevuld met een redelijke bijdrage aan mijn voorbereidingstijd. Die is afhankelijk van de wensen van de organisator en de mate waarin mijn presentatie al voorbereid is.
Voor afstanden verder dan 20 km van Voorburg ontvang ik graag een reiskostenvergoeding.

Voor nadere informatie, zie de contact pagina.