Kunstzone 11-2012 Verleid jezelf tot excellentie

Kunstzone 11-2012 Verleid jezelf tot excellentie

Waarom is het zo vaak zo moeilijk voor volwassenen en kinderen om een ongewoon sterke intelligentie of talent te (h)erkennen en navenant tot uitdrukking te brengen? Uit de praktijk komt naar voren hoezeer tot excellentie geraken een langdurig en weerbarstig proces is met je omgeving als mogelijk complicerende factor. Maar bepaalde verwachtingen over jezelf kunnen ook zeer belemmerend zijn: hoe zit dat en wat kun je eraan doen?
Artikel in het blad Kunstzone, tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, november 2012.

Klik op deze link om het pdf-bestand te openen.

Reacties zijn gesloten.