De hele Xi-er gezien

Na mijn blogs over gevoelsdenken en andere vormen van zintuiglijk denken ontstond er opeens een doorbraak in mijn zoektocht. In dit blog vertel ik over die doorbraak en het uitzicht dat is ontstaan. Laat je niet afschrikken door een wat abstract begin, nut en toepassing volgen vanzelf en zijn wat mij betreft zeer de moeite waard! Het blog is daarmee … ….. lees verder

Een thema op de groei

Ben je Xi, extra intelligent, extra intens, hoogbegaafd? Hoe relevant, behulpzaam en accuraat is zo’n aanduiding, dat etiket op dit moment voor je? Zoals je weerstand kan voelen om het bij jezelf of bij anderen van toepassing te verklaren, kan je ook na een tijdje het er niet meer over willen hebben. Zoiets als je lidmaatschap van een vereniging willen … ….. lees verder

Hoe wil je eenzaam zijn?

In dit blog verken ik manieren om tegen gevoelens van eenzaamheid bij Xi-ers en hoogbegaafden aan te kijken. Mijn vraag is: Leidt anders kijken tot een ander gevoel en is dat behulpzaam? In Van Dale vind ik bij ‘eenzaam’: 1.  zonder gezelschap of ver van anderen verwijderd. 2.  onbezocht, stil. In de eerste betekenis gaan de voorbeelden over mensen, in … ….. lees verder

SlimmerIQ en Andersschrander

Zoals het plan van Peter van der Vorst om een programma over hoogbegaafdheid te maken mij destijds tot een blog had aangezet, was ik nu benieuwd wat voor programma het was geworden. Dus keek ik afgelopen zondagavond om half tien naar SlimmerIQen. Er komen nog drie afleveringen plus de finale, dus er kan nog iets veranderen, maar de benadering van … ….. lees verder

To label or not to label

In mijn gesprekken met cliënten merk ik vaak dat wel of juist niet verstrekte labels als hoogbegaafd, hoogsensitief, Asperger of ADHD bij de één heftiger binnen lijken te komen dan bij de ander. En het zelf verstrekken ervan lijkt dito de één meer te bevredigen dan een ander. Is dat herkenbaar? Hoe makkelijk of juist irrelevant is het voor jou … ….. lees verder

Zoveel diversiteit

De afbeelding links is de bekende Normale of Gauss curve, die met de hoogte van de curve boven het IQ-getal op de horizontale as aangeeft hoeveel mensen verhoudingsgewijs zo’n IQ waarde zullen hebben. Het licht gekleurde deel betreft de groep van 2% met een zeer hoog IQ, die met hoogbegaafdheid wordt geassocieerd. Deze (gebruikelijke) weergave wekt de indruk dat deze … ….. lees verder

Xi en IQ-score

De eerste intelligentietest, zoals we die nu kennen werd in 1904 door Alfred Binet ontwikkeld. Sindsdien zijn er talloze testen ontwikkeld en evenzovele opvattingen over de juistheid van een specifieke benadering en de exactheid van de meting. Score is afhankelijk van soort test Een IQ-score is een getal, bijvoorbeeld 140. Maar de ene IQ-test heeft een ander bereik van mogelijke … ….. lees verder

Xi of Hoogbegaafd

Objectief en subjectief Of iemand wel of niet hoogbegaafd is, wordt in principe bepaald door een externe autoriteit, volgens een bepaalde norm (>98%) en een genormeerde toetsing, al dan niet in combinatie met andere formele vereisten. Er wordt dus gestreefd naar een objectieve diagnose door een professional. Of iemand wel of niet extra intelligent is, kan hij/zij zelf concluderen op … ….. lees verder